Obszary badań, ze względu na interdyscyplinarne zainteresowania członków naszej katedry, dotyczą organizacji komercyjnych, publicznych i społecznych. Koncentrują się one wokół zjawisk społecznych związanych z organizacją i zarządzaniem, finansami.

Prowadzone badania dotyczą m.in. zrównoważonego rozwoju, zarządzania wiedzą i informacją, systemów inteligentnych, systemów wspomagania decyzji, flexicurity, zarządzania w samorządzie terytorialnym, zarządzania innowacjami, organizacji i zarządzania w szkolnictwie wyższym, doskonalenia efektywności organizacji komercyjnych i niekomercyjnych, smart city, kreowania inkluzywnych organizacji oraz dbania o dobrostan pracownika. 

W prowadzonych pracach badawczych bliskie są nam zarówno metody jakościowe i jak ilościowe. Wyniki badań publikujemy głównie w periodykach naukowych obiegu międzynarodowego, a także w czasopismach krajowych oraz monografiach, które ukazują się nakładem różnych oficyn wydawniczych. Jesteśmy otwarci na współpracę międzynarodową i krajową, starając się przekraczać wszelkie bariery organizacyjne.

Warsztat naukowy staramy się doskonalić korzystając z funduszy WZiE, przeznaczonego na szkolenia, a także samodzielnie organizując warsztaty naukowe, podczas których młodzi pracownicy nauki mają możliwość konfrontować swoje przemyślenia naukowe z doświadczonymi badaczami.

Prowadzimy głównie badania podstawowe, aby tworzyć i upowszechniać nową wiedzę z zakresu:

 • smart city (inteligentnych miast)
 • zarządzania miastami
 • wykorzystanie otwartych danych
 • nowoczesnej mobilności 
 • decentralizacji fiskalnej
 • efektywności wydatków publicznych 
 • finansowania oświaty
 • humanistyki cyfrowej
 • inteligencji rozszerzonej
 • inżynierii wiedzy
 • koopetycji instytucji akademickich
 • kreowania inkluzywnej organizacji
 • metodyki jakościowej
 • motywacji w środowisku pracy 
 • neuroróżnorodności w miejscu pracy
 • organizacji turkusowych
 • pozytywnego zarządzania uniwersytetem
 • tworzenia wartości wspólnej w uniwersytecie 
 • zarządzania doświadczeniem
 • zarządzania i ekonomii wiedzy
 • zarządzania procesami
 • zarządzania wiedzą w firmach z sektora wiedzochłonnych usług biznesowych
 • zarządzania zagrożeniami związanymi z wiedzą
 • zarządzania zmianą w świecie VUCA
 • zielonych finansów
 • zrównoważonego rozwoju

Spis publikacji