Projekty obecnie realizowane

Cooperation partnerships in higher education BA&VET

realizowany przez partnerów z Niemiec, Polski, Finlandii i Estonii (2022-2025).

Kierownik prof. Marzena Grzesiak. (https://ba-vet.eu


TOO4TO Zrównoważone zarządzanie: narzędzia na jutro

Program finansujący: ERASMUS +

(2020-2023). Kierownik prof. Małgorzata Zięba (https://too4to.eu/


KNOWMAN Szkolenie z zarządzania wiedzą dla MSP KIBS

Program finansujący: ERASMUS +

(2021-2023). Kierownik prof. Małgorzata Zięba (https://knowmanproject.eu/


Zarządzanie wiedzą w organizacjach turystycznych w czasie kryzysu

Program finansujący: Narodowe Centrum Nauki w ramach Programu OPUS, realizowany w latach 2023-2026.

Kierownik: prof. Małgorzata Zięba.


Zagrożenia związane z wiedzą we współczesnych organizacjach

Projekt finansowany ze źródeł Narodowego Centrum Nauki w ramach Programu OPUS, realizowany w latach 2020-2023.

Kierownik: prof. Małgorzata Zięba.


Wiele znaczeń zrównoważonego rozwoju: analiza raportów branży lotniczej. The many meanings of sustainability: an analysis of the airline industry disclosures.

Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach Programu PRELUDIUM, realizowany w latach 2020-2023.

Kierownik: doktorant Eljas Johansson.


Sustained, inclusive and sustainable institutions for all: Neurodiversity-friendly smart work design.

Projekt ARGENTUM finansowany przez Inicjatywę Doskonałości Uczelni Badawczych, realizowany w latach  2022-2024  pt.

Kierownik: dr Joanna Szulc.


Projekty zrealizowane