Aktywnie włączamy się w działania na rzecz trzeciej misji uczelni i zrównoważonego rozwoju, np. współpracując z organizacją PRME (The Principles for Responsible Management Education).  Członkowie naszej Katedry współtworzą Hub dla ZiEmi - strefę zrównoważonego rozwoju WZiE, którego celem jest upowszechnianie idei zrównoważonego rozwoju oraz podejmowanych przez Społeczność WZiE działań w tym zakresie. 

Strona Hub dla ZiEmi

Współpraca z otoczeniem gospodarczym dotyczy

Współpracujemy też z organizacjami samorządowymi (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w ramach Hubu dla ZiEmi, urzędy miejskie, np. Urząd Miejski w Gdańsku w ramach rozwoju inteligentnych miast) oraz pozarządowymi (Fundacja A/typowi w ramach rozwijania praktyk inkluzywnego zarządzania).