Dydaktyka | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Dydaktyka

Lista prowadzonych przedmiotów 


Podstawy organizacji i zarządzania

Przedmioty prowadzone w języku polskim

 • Nauki o organizacji
 • Organizacja i zarządzanie
 • Organizacja i zarządzanie w samorządzie terytorialnym
 • Podstawy zarządzania
 • Wprowadzenie do zarządzania
 • Zachowania Organizacyjne
 • Zarządzanie organizacjami non profit
 • Zarządzanie Zasobami Ludzkimi
 • Logistyka 

Przedmioty prowadzone w języku angielskim

 • Essentials of management
 • International management
 • Logistics 
 • Management Theories
 • Management 
 • Sustainability Management
 • Virtual Work and Virtual Team Management
Zarządzanie strategiczne

Przedmioty prowadzone w języku polskim

 • Koncepcje zarządzania
 • Planowanie strategiczne
 • Zarządzanie strategiczne
 • Zarządzanie wiedzą w organizacji

Przedmioty prowadzone w języku angielskim

 • Knowledge Management
 • Management Concepts
 • Management in modern organizations 
 • Strategic Management
Modelowanie i analiza procesów

Przedmioty prowadzone w języku polskim

 • Modelowanie symulacyjne procesów
 • Zarządzanie procesami
 • Modelowanie procesów w organizacji
 • Analiza procesów biznesowych

Przedmioty prowadzone w języku angielskim 

 • Business process modeling
 • Business process analysis & Optimization

Sekretariat Katedry

mgr Agnieszka Sałbut

pokój 307, budynek WZiE 

+48 58 347 14 28

agnieszka.salbut@zie.pg.edu.pl