Katedra Statystyki i Ekonometrii współpracuje z następującymi instytucjami:

Zapraszamy do współpracy firmy i organizacje zainteresowane tematyką:
  • ekspertyz biznesowych w zakresie analiz danych i prognozowania,
  • analiz i modelowanie danych (ekonomicznych, medycznych, sportowych, środowiskowych),
  • badań marketingowych i zachowań konsumentów,
  • analiz i trendów demograficznych,
  • analiz i trendów na rynku pracy,
  • modelowania finansowego,
  • modelowania ryzyka,
  • modeli scoringowych,
  • modeli równań strukturalnych i profili ukrytych,
  • data mining i machine learning.

Współpraca może obejmować wspólne projekty badawcze, usługi zlecone, jak i szkolenia dotyczące wymienionych obszarów.

Zapraszamy do współpracy także osoby zainteresowane realizacją prac doktorskich dotyczących powyższych zagadnień.