Dydaktyka | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Dydaktyka

W świecie, w którym królują dane, posiadanie silnych umiejętności statystycznych i analitycznych może zapewnić absolwentom znaczącą przewagę na rynku pracy. Pracodawcy poszukują kandydatów, którzy potrafią nie tylko gromadzić i interpretować dane, ale także przekształcać je w praktyczne rozwiązywanie problemów. Zdolność do krytycznego myślenia, analizowania danych i kreatywnego rozwiązywania problemów staje się coraz cenniejsza w dzisiejszej gospodarce. Inwestując w rozwój tych umiejętności, studenci mogą przygotować się do dynamicznego i stale zmieniającego się rynku pracy.

Pracownicy KSiE prowadzą następujące przedmioty na studiach I stopnia:
 • podstawy statystyki,
 • statystyka matematyczna,
 • wizualizacja danych ekonomicznych,
 • ekonometria,
 • podstawy prognozowania gospodarczego,
 • prognozowanie gospodarcze,
 • współczesne rynki pracy.
Przedmioty realizowane na specjalności Analityk Rynku:
 • analiza i kształtowanie cen w przedsiębiorstwie,
 • analiza rynku pracy.
Pracownicy KSiE prowadzą następujące przedmioty na studiach II stopnia:
 • statystyka społeczna,
 • statystyka ubezpieczeniowa,
 • statystyka przestrzenna,
 • nieklasyczne metody statystyki,
 • analiza danych,
 • modelowanie szeregów czasowych,
 • ekonometria przestrzenna,
 • zastosowanie metod ekonometrycznych w zarządzaniu i ekonomii,
 • mikroekonometria,
 • prognozowanie i symulacje,
 • demografia,
 • modele rynku kapitałowego,
 • ocena przedsięwzięć inwestycyjnych.
Przedmioty realizowane na specjalności Analityk Danych:
 • wielowymiarowa analiza danych,
 • analiza danych z R i Python,
 • zaawansowane metody prognozowania,
 • big data.