Projekty | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Projekty

Obecnie realizowane projekty

Mistrzowie Dydaktyki

Udział w projekcie umożliwi studentom zdobycie kompetencji i umiejętności planowania procesu samokształcenia, samodoskonalenia oraz rozwijania swoich talentów. Ponadto udział w projekcie wykształci w studentach umiejętność krytycznego myślenia i argumentacji, oraz automotywację do dalszego rozwoju. Projekt ten będzie doskonałą formą rozwoju studentów o największym potencjale. Jednocześnie będziemy mogli budować kapitał intelektualny uniwersytetu. Dofinansowanie przeznaczone jest na wynagrodzenia dla nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia z wykorzystaniem metody tutoringu, przeprowadzonych w ramach normalnego toku studiów. Zajęcia będą trwać I semestr akademicki (około 5 miesięcy). Jeden nauczyciel akademicki przeprowadzi zajęcia z około 3 studentami wybranymi do grupy docelowej projektu w maksymalnym wymiarze 100 godzin. W ramach realizacji projektu zadaniem nauczycieli akademickich wskazanych przez uczelnię będzie również udział w zagranicznych wizytach studyjnych w celu odbycia szkolenia, poprzedzonych spotkaniami przedwyjazdowymi (organizacja wizyt studyjnych i spotkań przedwyjazdowych należy do MNiSW)

Kierownik projektu: dr Aneta Sobiechowska-Ziegert

Okres realizacji: 2020-07-22 - 2022-12-31


Zrealizowane projekty