Zespół | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Zespół

Profesorowie

dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski, prof. uczelni, Kierownik Katedry

dr hab. Anna Drapińska, prof. uczelni

dr hab. inż. Magdalena Brzozowska-Woś, prof. uczelni

dr hab. Edyta Gołąb-Andrzejak, prof. uczelni

prof. dr hab. Marianna Daszkowska, prof. em.

Adiunkci

dr Natalia Przybylska

Asystenci i doktoranci

mgr inż. Agnieszka Kozłowska

mgr inż. Jakub Dąbrowski

mgr Anna Tybińkowska

mgr Wioletta Kukier

mgr Kamila Czarnowska

Sekretariat Katedry

Małgorzata Rejmer

pokój 307, budynek WZiE 

+48 58 347 24 55

malgorzata.rejmer@zie.pg.edu.pl