Projekty | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Projekty

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne dla szkolnictwa wyższego „Developing E-marketing Skills for the Business Market”.

Kierownik projektu: dr inż. Anna Maria Trzaskowska

Program finansujący: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Projekt DEMS - Developing E-marketing Skills for the Business Market prowadzony jest w celu zmniejszenia  istniejącej luki w umiejętnościach z zakresu marketingu cyfrowego, występującej szczególnie wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Działania zaplanowane do realizacji w ramach międzynarodowego konsorcjum koncentrują się na zidentyfikowaniu i zdefiniowaniu kluczowych umiejętności, zaproponowaniu międzynarodowych programów nauczania z zakresu marketingu cyfrowego, popularyzacji i rozwijania kompetencji z zakresu digital marketingu wśród nauczycieli biznesu oraz stworzeniu pięciu kursów e-learningowych z marketingu cyfrowego dla studentów uczelni biznesowych w całej Europie.

Politechnika Gdańska jest liderem konsorcjum, w którego skład wchodzą: Instituto Politecnico Do Porto z Portugali, Turun Ammattikorkeakoulu Oy z Finlandii oraz Stichting Hogeschool Utrecht z Holandii. 

Przyznana kwota dofinansowania to 394 tys. euro.

Okres realizacji: 01.11.2021 – 01.11.2024. 

Strona projektu


IDUB-CUPRUM supporting research team building in emerging areas

“W kierunku uregulowań w praktykach loot boxów” (ang. Towards regulations in loot box practices)

Celem projektu jest zrozumienie motywów, które wywołują kompulsywne mikrotransakcje w grach wideo, mechanizmów działania mikrotransakcji w grze oraz ich związku z praktykami hazardowymi. Mikrotransakcje w grach wideo, takie jak loot boxy, są systemem losowych nagród, które można kupić za pieniądze ze świata rzeczywistego. Przemysł gier wideo jest powszechnie krytykowany za sprzedaż zawartości cyfrowej w grach w celu generowania przychodów - praktykę, którą niektórzy uważają za wyzysk. W wielu krajach (w tym w Australii) ustawodawcy i organizacje społeczne zajmujące się uzależnieniami wzywają do uregulowania kwestii komunikacji marketingowej i praktyk mikrotransakcji (w grze i poza nią), argumentując, że loot boxy mogą być uznawane za hazard. W Polsce kwestia sprzedaży takich treści cyfrowych w grach jest wciąż strefą nieuregulowaną (nie podlega nawet ustawie o grach hazardowych). Niniejszy projekt rozszerza badania nad mikrotransakcjami w grach poprzez odniesienie się do niektórych kwestii, które zostały zidentyfikowane w celu umożliwienia lepszego uregulowania kwestii loot boxów i nieuregulowanych praktyk hazardowych. Potencjalne korzyści społeczne projektu obejmują właściwe regulacje prawne dotyczące mikrotransakcji w grach wideo w celu ochrony wrażliwych grup społecznych, takich jak młodzież i osoby mające problemy z hazardem.

Przyznana kwota dofinansowania to 286,750.40 PLN.

Okres realizacji projektu: 15.11.2022-14.11.2023.

Sekretariat Katedry

Małgorzata Rejmer

pokój 307, budynek WZiE 

+48 58 347 24 55

malgorzata.rejmer@zie.pg.edu.pl