Nauka | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Nauka

Tematyka badań naukowych realizowanych w Katedrze Marketingu:

dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski, prof. uczelni
 • zarządzanie kształtowaniem nowych produktów (new products management)
 • orientacja rynkowa organizacji (market orientation of the organization)
 • zachowania konsumentów (consumer behavior)
dr hab. Anna Drapińska, prof. uczelni
 • zarządzanie i marketing usług (management and services marketing)
 • zarządzaniem relacjami z klientami i partnerami w biznesie (management and services marketing, relationship marketing)
dr hab. inż. Magdalena Brzozowska-Woś
 • nowe narzędzia i trendy w cyfrowej komunikacji marketingowej (new tools and trends in digital marketing communication)
 • zachowanie konsumentów w mediach cyfrowych (consumer behaviour in digital media)
 • wpływ uzależnień na zachowanie konsumentów (ang. influence of addictions on consumer behaviour)
 • orientacja rynkowa organizacji (market orientation of the organization)
dr hab. Edyta Gołąb-Andrzejak, prof. uczelni
 • zaangażowanie klienta w usługach (customer engagement in services)
 • implikacje logiki dominacji usługowej (implications of service dominant logic)
 • marketing relacji w usługach (relationship marketing in services)
dr Natalia Przybylska
 • zasady zrównoważonego rozwoju w marketingu, w tym odpowiedzialności społecznej i ekologicznej (principles of sustainable development in marketing, including social and ecological responsibility; green marketing)
 • wykorzystanie internetu oraz nowoczesnych mediów w działaniach marketingowych organizacji komercyjnych i niekomercyjnych (using internet and modern media in the marketing activities of commercial and non-commercial organizations)
 • innowacje marketingowe w małych i średnich przedsiębiorstwach (marketing innovations in small and medium-sized enterprises)
mgr inż. Agnieszka Firgolska
 • orientacja rynkowa (market orientation)
 • otwarte innowacje (open innovation)
 • marka osobista w mediach społecznościowych (personal brand in social media)

Spis publikacji

Sekretariat Katedry

Małgorzata Rejmer

pokój 307, budynek WZiE 

+48 58 347 24 55

malgorzata.rejmer@zie.pg.edu.pl