Katedra realizuje zajęcia dydaktyczne na kierunkach: analityka gospodarcza, zarządzanie inżynierskie, zarządzanie, international management, inżynieria danych, ekonomia. W Katedrze prowadzone są prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie. Tematyka zajęć dydaktycznych prowadzonych na studiach 1-go i 2-go stopnia obejmuje poniżej wymienione przedmioty.


Zarządzanie inżynierskie (studia licencjackie – inżynier)
 • podstawy marketingu
 • badania marketingowe
Zarządzanie

studia magisterskie

 • wprowadzenie do marketingu
 • komunikacja marki
 • przedsiębiorczość i marketing (specjalność):
 1. marketing relacji
 2. e-biznes/ e-business
 3. marketing międzynarodowy
Zarządzanie w języku angielskim

studia licencjackie

 • essentials of marketing
 • marketing research
 • services marketing

studia magisterskie/ postgraduate studies

 • marketing
 • brand communication
 • marketing research
 • international marketing
Inżynieria danych w języku angielskim

studia licencjackie (inżynier)

 • marketing
 • marketing research
 • e-marketing & trend analysis
 • market analysis
Analityka gospodarcza

studia licencjackie

 • marketing
 • badania marketingowe
 • analityk rynku (specjalność) zachowanie podmiotów rynkowych
 • analiza rynku
 • marketing relacji
Ekonomia

studia licencjackie

 • marketing międzynarodowy

Ze szczegółowymi programami przedmiotów można zapoznać się w katalogu ECTS