Profesorowie

dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. uczelni - Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii

dr hab. Maria Jastrzębska, prof. uczelni - Zastępca Kierownika Katedry

dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. uczelni - Prodziekan ds. nauki

dr hab. Oleksandr Melnychenko, prof. uczelni

dr hab. Błażej Prusak, prof. uczelni - Kierownik Katedry

dr hab. Wojciech Wyrzykowski, prof. uczelni

dr hab. inż. Krystian Zawadzki, prof. uczelni

dr hab. Ewelina Sokołowska, prof. uczelni – Kierownik Zakładu

Adiunkci

dr inż. Piotr Figura

dr Piotr Kasprzak

dr Katarzyna Kubiszewska

dr Justyna Kujawska

dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska - Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Marcin Potrykus

dr Jarosław Ziętarski

Doktoranci

Tayyaba Ahsan

Mikołaj Haczewski

Muhammad Mushafiq