Zespół | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Zespół

Profesorowie

dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. uczelni - Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii

dr hab. Maria Jastrzębska, prof. uczelni

dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. uczelni - Prodziekan ds. nauki

dr hab. Oleksandr Melnychenko, prof. uczelni

dr hab. Błażej Prusak, prof. uczelni - Kierownik Katedry

dr hab. Anna Rzeczycka, prof. uczelni - Zastępca Kierownika Katedry

dr hab. Wojciech Wyrzykowski, prof. uczelni

dr hab. inż. Krystian Zawadzki, prof. uczelni

Adiunkci

dr inż. Piotr Figura

dr Piotr Kasprzak

dr Katarzyna Kubiszewska

dr Justyna Kujawska

dr inż. Ewa Mazurek-Krasodomska - Prodziekan ds. studenckich

dr inż. Marcin Potrykus

dr Jarosław Ziętarski

Asystenci

mgr Paulina Dębniak

Doktoranci

Tayyaba Ahsan

Mikołaj Haczewski

Muhammad Mushafiq

Sekretariat Katedry

mgr Aleksandra Todorowicz

pokój 307, budynek WZiE 

+48 58 347 24 46

aleksandra.todorowicz@zie.pg.edu.pl