Dydaktyka | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Dydaktyka

Katedra realizuje zajęcia dydaktyczne w języku polskim oraz angielskim na kierunkach Analityka Gospodarcza, Ekonomia, Zarządzanie, Zarządzanie Inżynierskie, Inżynieria Danych oraz na studiach podyplomowych i prowadzi prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie. Zajęcia i dyplomy prowadzone są w języku polskim i angielskim.

Informacje dotyczące tematów prac dyplomowych realizowanych przez pracowników Katedry Finansów można znaleźć w ich biogramach, dostępnych po kliknięciu linków umieszczonych w sekcji Zespół.   

Tematyka zajęć na studiach I i II stopnia obejmuje następujące przedmioty:

 • Analiza finansowa.
 • Analiza techniczna.
 • Bankowość.
 • Budżet państwa i budżety domowe.
 • Decyzje przedsiębiorstw na rynku finansowym.
 • Finanse.
 • Finanse międzynarodowe.
 • Finanse organizacji gospodarczych.
 • Finanse przedsiębiorstw.
 • Finanse publiczne.
 • Instrumenty pochodne w zarządzaniu finansami.
 • Inwestycje alternatywne.
 • Inżynieria finansowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem.
 • Księgowość komputerowa.
 • Matematyka finansowa.
 • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa.
 • Mikroekonomia.
 • Ocena przedsięwzięć inwestycyjnych.
 • Polityka ekonomiczna.
 • Projekt zespołowy - Wycena przedsiębiorstw.
 • Rachunek kosztów.
 • Rachunkowość finansowa.
 • Rachunkowość podatkowa.
 • Rachunkowość zarządcza.
 • Rynki finansowe.
 • Ryzyko w przedsiębiorstwie.
 • Współczesna bankowość.
 • Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa.
 • Zarządzanie płynnością finansową.
 • Zarządzanie ryzykiem.

Sekretariat Katedry

mgr Aleksandra Todorowicz

pokój 307, budynek WZiE 

+48 58 347 24 46

aleksandra.todorowicz@zie.pg.edu.pl