Katedra Finansów współpracuje z następującymi instytucjami:

Zapraszamy do współpracy organizacje zainteresowane poniższymi obszarami:

 • Analiza opłacalności projektów inwestycyjnych.
 • Wycena przedsiębiorstw.
 • Analiza ryzyka w działalności przedsiębiorstw i w obszarze rynków finansowych.
 • Budowa indeksów regresji hedonicznej.
 • Wykrywanie i analiza baniek cenowych oraz anomalii kalendarzowych na rynkach.
 • Analiza zdarzeń i jej zastosowanie do wyceny akcji.
 • Wpływ (mierzalny i trudno mierzalny) różnego rodzaju wydarzeń na otoczenie gospodarcze.
 • Budowa portfela inwestycyjnego według Modern Portfolio Theory.
 • Wykorzystanie teorii portfelowej w kontekście optymalnej alokacji zasobów.
 • Zarządzanie długiem i zarządzanie ryzykiem w sektorze publicznym. 
 • Finanse publiczne, w tym finanse samorządowe ze szczególnym uwzględnieniem stabilności, transparentności i odpowiedzialności na szczeblu centralnym i samorządu terytorialnego.
 • Kalkulacje kosztów, klucze rozliczeniowe kosztów pośrednich, podział kosztów na stałe i zmienne, marże na pokrycie i analizy kosztów.
 • Rachunkowość (w tym: ustawa o rachunkowości).
 • Podatki i zmiany w podatkach.
 • Audyt księgowo-rachunkowy w przedsiębiorstwie.
 • Audyt podatkowy w przedsiębiorstwie.
 • Innowacje finansowe.
 • Gospodarka cyfrowa i jej wpływ na przemiany cywilizacyjne.
 • Bankowość elektroniczna i mobilna w Polsce i na świecie.
 • Perspektywy rozwoju cyfrowych systemów płatności.
 • Sektor Fintech w Polsce i na świecie.
 • Zarządzanie ryzykiem w gospodarce cyfrowej.
 • Waluty cyfrowe i ich znaczenie dla gospodarki.
 • Cyberbezpieczeństwo - szanse i zagrożenia.
 • Metody ilościowe w analizie i prognozowaniu gospodarki cyfrowej.

Współpraca może obejmować wspólne projekty badawcze, usługi zlecone, jak i szkolenia dotyczące wymienionych obszarów.