Rok 2023/2024

PLANOWANY TERMIN

Planned date

PRELEGENCI/TYTUŁ PREZENTACJI

Speakers/Titles

26.10.2023 (czwartek)(online - Teams), godz. 13.00

26.10.2023 (Thursday), 13.00

(online – Teams)

Aleksandra Ufniarz / Makroekonomiczne determinanty wydajności pracy w wybranych gospodarkach europejskich. Modele i schematy. (online)

16.11.2023, godz. 13.00
(online – Teams)

16.11.2023 (Thursday), 13.00

(online – Teams)

Jackson Arroyave / Evaluation of long-term trajectories for Colombian businesses based on statistical models of firm’s bankruptcy prediction. (online - English)

Styczeń 2024

January 2024

Jarosław Ziętarski / Wykorzystanie aktorów AI w dydaktyce.

Marzec 2024

March 2024

Piotr Kasprzak / Bezpieczeństwo energetyczne Polski - wyniki badań.

Kwiecień 2024

April 2024

Błażej Prusak, Muhammad Mushafiq / Colour symbolism in Finance

Maj 2024

Mai 2024

Ewelina Sokołowska / Wyzwania  finansów cyfrowych.

Czerwiec 2024

June 2024

Marcin Potrykus / Wykrywanie i analiza długości trwania baniek cenowych na wybranych rynkach inwestycji alternatywnych.