Seminaria | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Seminaria

Rok 2022/2023

Planowany termin / Planned date
Prelegenci, Tytuł prezentacji / Speakers, Titles

24 listopada (czwartek) 2022 (zdalnie), godz. 14.00 - wspólne seminarium z Mykolas Romeris University i Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Bankowości i Finansów)

24th November 2022 - Thursday (online), 14.00 – together with Mykolas Romeris University and University of Gdańsk, Management Faculty

Ilona Bartuševičienė (English)

1 grudnia 2022 (czwartek), godz. 13.15

1st December 2022 (Thursday), 13.15

Paulina Dębniak 

Wyniki badań w zakresie optymalizacji podatkowej w wybranych przedsiębiorstwach sektora MSP.

15 grudnia (czwartek) 2022, godz. 13.15

15.12.2022 (Thursday), 13.15

Tayyaba Ahsan 

The Role of Uncertainty in Predicting The Price of Innovative Assets: The Literature Review. (English)

Styczeń 2023

January 2023

Anna Rzeczycka & Justyna Kujawska 

Seminarium poświęcone sprawom dydaktyki w Katedrze Finansów.

Luty 2023

February 2023

Mikołaj Haczewski 

Wpływ wzrostu kompetencji wolontariuszy na pracę zawodową.

Marzec 2023 (zdalnie) - wspólne seminarium z Mykolas Romeris University i Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Bankowości i Finansów)

March 2023 (online) – together with Mykolas Romeris University and University of Gdańsk, Management Faculty

Tomasz Korol (Gdańsk University of Technology)

Forecasting the personal bankruptcy risk in Poland. (English)

Kwiecień 2023

April 2023

Oleksandr Melnychenko

Innowacje płatnicze w obliczu zmieniających się uwarunkowań rynkowych. Edukacja a rozwój płatności. 

Maj 2023 (zdalnie) - wspólne seminarium z Mykolas Romeris University i Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (Katedra Bankowości i Finansów)

Mai 2023 (online) – together with Mykolas Romeris University and University of Gdańsk, Management Faculty

Patryk Kaczmarek & Nina Stepanok (University of Gdańsk)

Monetary policy challanges in context of post-pandemic economy. (English)

Maj 2023

Mai 2023

Muhammad Mushafiq (English)

Czerwiec 2023

June 2023

Marcin Potrykus

Wykrywanie i analiza długości trwania baniek cenowych na wybranych rynkach inwestycji alternatywnych.

Sekretariat Katedry

mgr Aleksandra Todorowicz

pokój 307, budynek WZiE 

+48 58 347 24 46

aleksandra.todorowicz@zie.pg.edu.pl