Prognozowanie ryzyka upadłości konsumenckiej w Polsce

Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Korol  

Program finansujący: OPUS

Projekt realizowany w Katedra Finansów zgodnie z porozumieniem UMO-2017/25/B/HS4/00592 z dnia 2018-01-10


Trajektorie życia i upadku przedsiębiorstw w Polsce i na świecie - identyfikacja, ocena i prognoza

Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Korol  

Program finansujący: OPUS

Projekt realizowany w Katedra Finansów zgodnie z porozumieniem UMO-2015/19/B/HS4/00377 z dnia 2016-06-09