Terminy

1 marca 2024 r. - termin zgłoszeń do ustnych wystąpień w Sesjach plenarnych (zakładka Zgłoszenia Abstraktów)

15 marca 2024 r. - ogłoszenie listy zakwalifikowanych osób do poszczególnych Sesji plenarnych, publikacja pełnego programu konferencji

12 kwietnia 2024 r. - termin rezygnacji z udziału w konferencji, który gwarantuje zwrot opłaty konferencyjnej pomniejszonej o koszty ,manipulacyjne w wysokości 30%. W przypadku rezygnacja po tym terminie nie przysługuje zwrot opłaty.

14 kwietnia 2024 r. - termin zgłoszenia abstraktów plakatów

30 kwietnia 2024 r. - termin zgłoszeń udziału w konferencji, termin dokonania opłaty

17 - 18 maja 2024 r. - konferencja

Opłata

Opłata za udział w Konferencji wynosi 50 zł.

Zapisy na konferencję i wniesienie opłaty najpóźniej do 30 kwietnia 2024 r. Opłata nie obejmuje kosztów noclegu.

Każda osoba zgłaszająca wystąpienie ustne lub plakat musi również dokonać zapisu i opłaty.

Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańśk
NIP: 5840203593

Nr konta: PLN: 43 1090 1098 0000 0001 4823 7887

W tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko uczestniczki/uczestnika oraz nr projektu 036382

Rezygnacja: rezygnację należy zgłosić na adres dam.zie@pg.edu.pl . W przypadku rezygnacji zgłoszonej do 12 kwietnia 2024 r. przysługuje zwrot opłaty konferencyjnej pomniejszonej o koszty manipulacyjne w wysokości 30%. W przypadku rezygnacji po tym terminie nie przysługuje zwrot opłaty.