Program warsztatów | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Wydarzenia

1 blok warsztatów  – do wyboru jeden warsztat

WARSZTAT 1 

„Wizualizacja danych przestrzennych w R”

Prowadzący:

dr Mateusz Jankiewicz, UMK Toruń

WARSZTAT 2

„Analiza danych w Python”

Prowadzący:

Paweł Grzeszczyk, Politechnika Gdańska

Godz. 9.15-10.45

Godz. 9.15-10.45

oprogramowanie: R,

wymagania: brak

 

Szczegóły warsztatu:

Wprowadzenie do R

oprogramowanie: Python,

wymagania: konto na Google

Szczegóły warsztatu:

Podstawy języka Python
Zapoznanie ze środowiskiem markdown
Wprowadzenie do podstawowych pakietów
(Pandas, NumPy, Matplotlib)

PRZERWA KAWOWA PRZERWA KAWOWA

Godz. 11.00-12.30

Godz. 11.00-12.30

Wizualizacja danych na mapach – kartogram

Budowa macierzy wag przestrzennych (sąsiedztwa)

Case Study
* Czyszczenie danych
* Analiza i wizualizacja
* Model ML

 

2 blok warsztatów – do wyboru jeden warsztat 

WARSZTAT 3 

„Identyfikacja przestrzennej struktury procesów 
ekonomicznych”

Prowadzący:

dr Mateusz Jankiewicz, UMK Toruń

WARSZTAT 4

„Cykl życia projektu eksploracji danych”

Prowadzący:

Kacper Kędzierski, Politechnika Gdańska

Godz. 13.15-14.45

Godz. 13.15-14.45

oprogramowanie: R, wymagania: podstawowa znajomość R

Szczegóły warsztatu:

- Identyfikacja trendu przestrzennego: estymacja i weryfikacja modeli trendu
- Budowa wykresu Morana, rozkład jednostek na mapie z podziałem na ćwiartki wykresu Morana

- Identyfikacja globalnej i lokalnej autokorelacji przestrzennej

oprogramowanie: Python, wymagania: podstawowa znajomość Python

Szczegóły warsztatu:

- Pozyskiwanie, analiza danych i feature engineering

- Budowa modeli predykcyjnych i metryki ewaluacji jakości modelu

PRZERWA KAWOWA PRZERWA KAWOWA

Godz. 15.00-16.30

Godz. 15.00-16.30

-Estymacja i weryfikacja modeli przestrzennych:

- Identyfikacja przestrzennej struktury procesów
- Estymacja i weryfikacja modeli przestrzennych: testy LM, modele SAR i SE

- Wdrożenie modelu uczenia maszynowego z wykorzystaniem REST API

i konteneryzacji

- Ewaluacja i monitorowanie aplikacji