Abstrakt – wymogi | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Wydarzenia

Abstrakt - wymogi:

  • Abstrakt powinien być napisany w języku polskim i składać się z 150-300 słów. W abstrakcie należy zawrzeć cel pracy oraz informację o wykorzystanych metodach badawczych. Do abstraktu należy dołączyć 2-4 słowa kluczowe.
  • Przewidywany czas na wygłoszenie referatu każdego z prelegentów: 15 minut wystąpienia oraz 10 minut dyskusji.

Plakat - wymogi:

Streszczenie treści plakatu:

  • Tytuł: max 90 znaków ze spacjami
  • Treść: 1200-1600 znaków ze spacjami

Organizatorzy zapewniają miejsce do powieszenia plakatów dostarczonych przez autorów. Wystawa plakatów będzie otwarta w trybie ciągłym przez dwa dni konferencji.

Nie przewidujemy wystąpień ustnych przy plakatach.

Każda autorka czy autor referatu lub plakatu otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji.

Abstrakty prosimy nadsyłać na adres dam.zie@pg.edu.pl.