Abstrakt – wymogi | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia
  • Abstrakt powinien być napisany w języku polskim i składać się z 150-300 słów. W abstrakcie należy zawrzeć cel pracy oraz informację o wykorzystanych metodach badawczych. Do abstraktu należy dołączyć 2-4 słowa kluczowe.
  • Przewidywany czas na wygłoszenie referatu każdego z prelegentów: 15 minut wystąpienia oraz 10 minut dyskusji.