O konferencji | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Wydarzenia
Cel konferencji

Celem konferencji jest wspieranie rozwoju studentów poprzez stworzenie środowiska sprzyjającego dyskusji nad ich pracami badawczymi, pobudzanie krytycznego myślenia oraz praktykowanie umiejętności publicznego występowania. Udział w konferencji umożliwi nawiązanie kontaktów z innymi studentami, doktorantami oraz pracownikami naukowymi, dając okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów. Ponadto autorzy najlepszych referatów zostaną zaproszeni do publikacji wyników swoich badań w renomowanych czasopismach naukowych. Każdy z autorów referatu czy plakatu otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji. Osoby, które wezmą udział w warsztatach otrzymają certyfikaty potwierdzające ten udział.

Obszary tematyczne
 • Wielowymiarowa analiza danych i analityka przestrzenna
 • Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych
 • Ekonometria i inżynieria finansowa
 • Sieci neuronowe i Machine Learning
 • Big data
Miejsce Konferencji

Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii, Politechniki Gdańskiej, ul. Traugutta 79

Mapa kampusu 

 
Komitet organizacyjny
 • dr Aneta Sobiechowska-Ziegert, prof. PG - przewodnicząca
 • dr hab. Michał Pietrzak, prof. PG
 • dr Karol Flisikowski, prof. PG
 • dr Marta Kuc-Czarnecka
 • mgr Sabina Szymczak
Komitet naukowy
 • dr hab. Michał Pietrzak, prof. PG - przewodniczący
 • prof. dr hab. Maciej Kot
 • dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US
 • dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT
 • dr hab. Anna Korzeniowska, prof. UMCS
 • dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG
 • dr hab. Elżbieta Szulc, prof. UMK
 • dr Dagmara Nikulin

Regulamin (pdf, 210.20kB)