Cel konferencji

Celem konferencji jest wspieranie rozwoju studentów poprzez stworzenie środowiska sprzyjającego dyskusji nad ich pracami badawczymi, pobudzanie krytycznego myślenia oraz praktykowanie umiejętności publicznego występowania. Udział w konferencji umożliwi nawiązanie kontaktów z innymi studentami, doktorantami oraz pracownikami naukowymi, dając okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów. Abstrakty zarówno referatów jak i plakatów zostaną udostępnione w wersji elektronicznej, w Księdze abstraktów. Ponadto autorzy najlepszych referatów zostaną zaproszeni do publikacji wyników swoich badań w renomowanych czasopismach naukowych. Każdy z autorów wygłoszonego referatu czy zaprezentowanego plakatu otrzyma zaświadczenie o czynnym uczestnictwie w konferencji. Osoby, które wezmą udział w warsztatach otrzymają certyfikaty potwierdzające ten udział.

Obszary tematyczne

  • Wielowymiarowa analiza danych i analityka przestrzenna

  • Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych

  • Ekonometria i inżynieria finansowa

  • Sieci neuronowe i Machine Learning

  • Big data

Miejsce Konferencji

Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii, Politechniki Gdańskiej, ul. Traugutta 79

Mapa kampusu 

 
Komitet organizacyjny
  • dr Aneta Sobiechowska-Ziegert, prof. PG - przewodnicząca
  • dr hab. Michał Pietrzak, prof. PG
  • dr Karol Flisikowski, prof. PG
  • dr Marta Kuc-Czarnecka