O konferencji | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia
Cel konferencji:

Celem konferencji jest wspieranie rozwoju studentów poprzez stworzenie środowiska sprzyjającego dyskusji nad ich pracami badawczymi, pobudzanie krytycznego myślenia oraz praktykowanie umiejętności publicznego występowania. Udział w konferencji umożliwi nawiązanie kontaktów z innymi studentami, doktorantami oraz pracownikami naukowymi, dając okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów. Ponadto autorzy najlepszych referatów zostaną zaproszeni do publikacji wyników swoich badań w renomowanych czasopismach naukowych. Każdy z autorów referatu czy plakatu otrzyma zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji. Osoby, które wezmą udział w warsztatach otrzymają certyfikaty potwierdzające ten udział.

Obszary tematyczne:
  • Wielowymiarowa analiza danych i analityka przestrzenna
  • Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych
  • Ekonometria i inżynieria finansowa
  • Sieci neuronowe i Machine Learning
  • Big data
Miejsce Konferencji:

Budynek Wydziału Zarządzania i Ekonomii, Politechniki Gdańskiej

ul. Traugutta 79

Mapa kampusu 

 
Komitet organizacyjny:

- dr Aneta Sobiechowska-Ziegert, prof. PG - przewodnicząca

- dr hab. Michał Pietrzak, prof. PG

- dr Karol Flisikowski, prof. PG

- dr Marta Kuc-Czarnecka

- mgr Sabina Szymczak

 

Komitet naukowy:

-dr hab. Michał Pietrzak, prof. PG - przewodniczący

-prof. dr hab. Maciej Kot

-dr hab. Beata Bieszk-Stolorz, prof. US

-dr hab. Katarzyna Cheba, prof. ZUT

-dr hab. Anna Korzeniowska, prof. UMCS

-dr hab. Ewa Majerowska, prof. UG

-dr hab. Elżbieta Szulc, prof. UMK

-dr Aleksandra Kordalska

-dr Dagmara Nikulin


Regulamin (pdf, 210.20kB)