Program konferencji | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Wydarzenia
 Program ramowy
Czwartek 22.06.2023
Piątek 23.06.2023

8:30-9:00 rejestracja na warsztaty

9.00-9.15 rozpoczęcie drugiego dnia konferencji

I Blok warsztatów

9.15-10.45 część 1

10.45-11.00 przerwa kawowa

11.00-12.30 część 2

9.15-10.00 dr Maciej Beręsewicz, prof. UE Poznań “Ilu jest w Polsce cudzoziemców? Metody szacunku wielkości populacji w oparciu o rejestry administracyjne i big data”.

12.30-13.15 przerwa na lunch

10.15-13.05 Sesje plenarne

II BLOK WARSZTATÓW

13.15-14.45 część 1

14.45-15.00 przerwa kawowa

15.00-16.30 część 2

1.10.15-10.40

2.10.40-11.05

3.11.55-12.20

11.30-11.50 przerwa kawowa

4.11.50-12.15

5.12.15-12.40

6. 12.40-13.05

16.30-17.00 rejestracja na konferencję DAM

13.15-14.15 Zapraszamy na obiad do Hydrostacji

17.00-.17.15 rozpoczęcie konferencji

14.20-15.35 Sesje plenarne

17.15-18.00  dr Mateusz Jankiewicz, UMK Toruń „Znaczenie analiz przestrzennych i przestrzenno-czasowych w badaniach 
ekonomicznych”

7.14.20-14.45

8.14.45-15.10

9.15.10-15.35

18.10-18.30 Data Science Club – prezentacja koła naukowego

15.40 Zakończenie konferencji – rozstrzygnięcie konkursu na najlepsze wystąpienie i poster. Rozdanie certyfikatów uczestnictwa.

20.00 – impreza integracyjna

Program wystąpień 

Miejsce wszystkich sesji: aula 107 (I piętro) w budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii

SESJA I Moderator: dr Maciej Beręsewicz, prof. uczelni, Uniwersytet Ekonomiczny Poznań

10.15-10.35

Filip Dzienisz

Determinanty partycypacji w koncertach filharmonicznych jako formie kultury zinstytucjonalizowanej

10.35-10.55

Mateusz Surowiec

Prognozy warunkowe cen detalicznych wybranych paliw płynnych w Polsce.

10.55-11.15

Kornel Lipka

Determinanty niskiego poziomu płatności bezgotówkowych w Japonii oraz perspektywy rozwoju fintechu

11.15-11.35

Łukasz Czebiołko

Wykorzystanie modeli XGBoost i LSTM do prognozowania

PRZERWA KAWOWA 11.35-11.50: sala 109 (I piętro) oraz hall obok sali


SESJA II Moderator: prof. dr hab. Ewa Lechman, Politechnika Gdańska

11.50-12.10

Konstancja Piksa

Modelowanie przestrzenno-czasowe cen nieruchomości mieszkalnych w Polsce w latach 2013-2021 z wykorzystaniem dwukierunkowej autoregresji przestrzennej z efektami stałymi.

12.10-12.30

Maciej Ostrowski

Predykcja wyników meczów e-sportowych przy użyciu metod uczenia maszynowego

12.30-12.50

Patrycja Fyda

Wybrane aspekty innowacji technologicznych. Zagrożenia oraz szanse poparte analizą danych zastanych

12.50-13.10

Weronika Pietruszyńska

Generacje X/Y/Z na rynku pracy - analiza czynników wpływających na poziom zaangażowania i satysfakcji pracowników

LUNCH 13.15-14.15: Hydrostacja - parter budynku Wydziału Hydromechaniki (budynek nr 11 na mapie kampusu)


SESJA III Moderator: dr hab. Ewa Majerowska, prof. uczelni, Uniwersytet Gdański

14.20-14.45

Piotr Płatkowski

Julia - the new Python?

14.45-15.10

Helena Anacka

Digital skills and their impact on labour productivity. Empirical evidence for 28 European countries

15.10-15.35

Filip Roszkowski

Wpływ otwartości gospodarczej na wzrost gospodarczy na przykładzie krajów OECD

ZAKOŃCZENIE KOFERENCJI 15.40