Zgłoszenia Abstraktów

  • Dzień otwarcia

    15 sty 2024, 00:00

  • Ostateczny termin zgłoszeń

    1 mar 2024, 23:59

Wystąpienia ustne to 15 minutowe prezentacje dotyczące przeprowadzonych przez studentki i studentów badań własnych.
Termin nadsyłania streszczeń: 1 marca 2024 r.

Pod streszczeniem wystąpienia należy podać imię, nazwisko, afiliację (nazwę uczelni) oraz adres mailowy.

Komitet programowy dokonuje wyboru tematów wystąpień na podstawie treści abstraktów.

Prelegentki i prelegenci otrzymują zaświadczenie o udziale w konferencji z wystąpieniem ustnym.

Streszczenie wystąpienia:

  • Tytuł o długości 30-90 znaków ze spacjami
  • Tekst o długości 1400-3000 znaków ze spacjami

Pytania dotyczące wystąpień: Aneta Sobiechowska-Ziegert as@zie.pg.gda.pl

Wyślij Zgłoszenie