Zespół projektowy | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zespół projektowy

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki


dr hab. inż. Małgorzata Szczerska, prof. PG

Kierownik projektu

Profesor uczelni w Katedrze Metrologii i Optoelektroniki

Profil naukowy na portalu Most Wiedzy

Wydział Chemiczny

 

 
dr inż. Paweł Wityk

Adiunkt w Katedrze Biotechnologii Molekularnej i Mikrobiologii

Profil naukowy na portalu Most Wiedzy

Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska


dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, prof. PG

Profesor uczelni w Katedrze Inżynierii Sanitarnej

Profil naukowy na portalu Most Wiedzy

dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG

Profesor uczelni w Katedrze Technologii w Inżynierii Środowiska

Profil naukowy na portalu Most Wiedzy

dr inż. Małgorzata Szopińska

Adiunkt w Katedrze Technologii w Inżynierii Środowiska

Profil naukowy na portalu Most Wiedzy

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej 


prof. dr hab. Grzegorz Graff

Profesor w Instytucie Matematyki Stosowanej

Profil naukowy na portalu Most Wiedzy

dr hab. Paweł Pilarczyk, prof. PG

Profesor uczelni w Instytucie Matematyki Stosowanej

Profil naukowy na portalu Most Wiedzy

Wydziału Zarządzania i Ekonomii


dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PG

Profesor uczelni w Katedrze Finansów

Profil naukowy na portalu Most Wiedzy

dr Michał Tomczak

Adiunkt w Katedrze Przedsiębiorczości

Profil naukowy na portalu Most Wiedzy

mgr Alina Guzik

Główny specjalista ds. innowacji i rozwoju

Profil zawodowy na portalu LinkedIn