Kalendarz wydarzeń 2022-2023 | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Kalendarz wydarzeń 2022-2023

11-14 grudnia 2023 roku - prezentacja na międzynarodowej konferencji ADVANCES IN 3OM w Rumunii

Wyniki naszych prac badawczych były prezentowane na międzynarodowej konferencji ADVANCES IN 3OM: Opto-Mechatronics, Opto-Mechanics and Optical Metrology w Rumunii.
Keynote Talk pod tytułem "Fiber optic sensors utilized for the surveillance of disease biomarkers within wastewater wygłosiła prof. Malgorzata Szczerska. 


3-8 grudnia 2023 roku - udział w specjalistycznej konferencji dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej 

W dniach 03.12 - 08.12 zespół w składzie dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof Uczelni, dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, prof Uczelni; dr inż. Paweł Wityk oraz dr inż. Małgorzata Szopińska uczestniczył w międzynarodowej specjalistycznej konferencji dotyczącej gospodarki wodno-ściekowej ze szczególnym uwzględnieniem krajów rozwijających się (ang. Specialised Conference on Water and Wastewater Management With Special interest to Developing Countries) organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Wodne (ang. International Water Association). Konferencja odbyła się w Perth w Australii. Podczas konferencji zespół miał okazję nawiązać współpracę z ośrodkami naukowymi z całego świata oraz wymienić doświadczenia związane z rozwojem nauki na rzecz wdrażania celów zrównoważonego rozwoju w krajach Globalnego Południa.

Plakat Optical Method with Machine Learning for Mass Screening of Urinary Tract Infections and Urosepsis in Wastewater oraz Advancing Disease Surveillance: Machine Learning-Enhanced Fiber Optic Sensor for C-Reactive Protein Sensing in Wastewater

Plakat Fiber Optic Sensor (FOS) for surveillance of diseases-causing agents in wastewater


20 października 2023 roku - 2nd Polish-Korean Join Workshop on medical sensors and AI

Serdecznie zapraszamy 20 października na II polsko-koreańskie warsztaty na temat sensorów medycznych i sztucznej inteligencji. Spotkanie odbędzie się w budynku Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG w sali 318/319 w godzinach 12:00-15:00. W jego trakcie będziemy mieli okazje wysłuchać: dr Michała Tomczaka, dr Pawła Wityka oraz dr Michal Kruczkowskiego a także prof. Sung Ho Cho z Hanyang University w Seulu. 

Relacja z wydarzenia


13 wrzesień 2023 roku - International Symposium on Management of Emerging Pollutants in Water and Wastewater

Podczas sympozjum prof. Aneta Łuczkiewicz wygłosiła wykład na temat "One health approach in environmental engineering", natomiast prof Małgorzata Szczerska wystąpiła z prelekcją pt. "Fiber optic sensors for wastewater monitoring". Oba wykłady były poświęcone prezetnacji wyników prac realizowanego projektu. 


wrzesień 2023 roku - 1st Polish-Korean Join Workshop on medical sensors and AI 

Pierwsze Polsko-Koreańskie warsztaty na temat możliwości jakie daje połączenie sztucznej inteligencji oraz czujników elektronicznych w diagnostyce medycznej. Dr hab. Małgorzata Szczerska wystąpiła z prelekcją pt. Enligtening Medicine: Fiber Optic Sensors Illuminating the Future of Biomedial Applications. 


19-21 lipca 2023 roku - I Sympozjum Naukowe Tech4Health

19-21 lipca na Politechnice Gdańskiej odbyło się I Sympozjum Naukowe Tech4Health. Jego celem było podkreślenie znaczenia nauki dla postępu społecznego, rozwoju technologicznego, ochrony środowiska i poprawy jakości życia. Wydarzenie stanowi platformę do prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz omówienia kluczowych kwestii dotyczących nauki i jej wpływu na społeczeństwo.

Relacja z wydarzenia 


5 lipca 2023 roku - Warsztaty „Epidemiologia oparta na ściekach”

5 lipca 2023 r. podczas obozu letniego Koła Naukowego Mikrobiologia w Ochronie Środowiska (MIŚ) odbyły się warsztaty dotyczące epidemiologii opartej na ściekach (z ang. wastewater based epidemiology, WBE). WBE jest narzędziem pozwalającym w sposób pośredni, obiektywny i bezosobowy określić zdrowie populacji, częstość pojawienia się oraz rozprzestrzenianie mikroorganizmów chorobotwórczych, a także poziom spożycia farmaceutyków i innych suplementów diety. Ożywiona dyskusja dotyczyła możliwości wykorzystania czujników do analizy ognisk pandemii, pojawiania się nowych wariantów wirusa SARS-CoV-2 w społeczeństwie i analizy efektywności przeprowadzonych szczepień. Rozważano zalety, wady oraz ograniczenia różnych czujników. Analizowano również możliwości wykorzystania WBE do określenia występowania w społeczeństwie uzależnień oraz innych chorób, takich jak np. depresja czy cukrzyca


30 czerwca 2023 roku - Uroczyste wręczenie nagród

W czerwcu na Politechnice Bydgoskiej miała miejsce uroczysta gala wręczenia nagród laureatom trzech ogólnopolskich olimpiad: Euroelektra (Olimpiada wiedzy elektrycznej i energetycznej), Elektromechatron (Olimpiada elektroników i mechatroników) oraz Polteleinfo (Olimpiada liderów telekomunikacja i informatyki). Głównym organizatorem kursów (skierowanych do uczniów szkół ponadpodstawowych) jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich (SEP). Wydarzenia objęte zostały patronatem m.in. Ministerstwa Edukacji i Nauki. Finalista Elektromechatronu z grupy Elektroników z Zespołu Szkół Elektronicznych w Lublinie otrzymał dodatkową nagrodę od zespołu Tech4Health Politechniki Gdańskiej w ramach projektu Nauka dla Społeczeństwa. Gratulujemy Olimpijczykom oraz ich nauczycielom i życzymy dalszych sukcesów.


20 czerwca 2023 roku - Konkurs plastyczny pt. „Czujnik przyszłości”

W dniu 06 czerwca 2023 r. w Zespole Szkół Jezuitów im. św. Stanisława Kostki w Gdyni przeprowadzony został konkurs plastyczny pt. „ Czujnik przyszłości”. Zadaniem licealistów było zaprojektowanie czujnika przyszłości tak, by jego użytkowanie pomogło wzbogacić dobrostan społeczeństwa w najbliższym obszarze. W konkursie zaangażowali się uczniowie klas o profilach politechnicznym i humanistycznym. Otrzymaliśmy aż 17-cie prac konkursowych. Konkurs jest efektem bardzo dobrej współpracy między ZSJ w Gdyni, a Politechniką Gdańską. Wyniki konkursu ogłoszono 20.06.2023 r.

Główne nagrody otrzymali autorzy trzech prac, przedstawionych na Rys 1.:

  1. Czujnik na dziki - Juszczyńska Pola
  2. Czujnik promieniowania UV - Lewandowska Julia
  3. Czujnik dojrzałości - Łuksza Aleksander

Zwycięzcom składamy serdeczne gratulacje! Nie mniej chcemy podkreślić, że wszystkie nadesłane prace były bardzo poruszające i ważne, zwłaszcza w kontekście obecnej sytuacji politycznej i post-pandemicznej. W wielu pracach można było dostrzec pragnienie budowania dobrych relacji z rówieśnikami i rodzicami/nauczycielami. Dzięki konkursowi poznaliśmy ciekawy obraz rzeczywistości młodych osób i informacje o tym co ich porusza, co jest dla nich ważne; gdzie widzą potrzebę rozwoju, wsparcia, poczucia sprawiedliwości, czy bezpieczeństwa. Z pewnością uczniom ZSJ nie brakuje kreatywności, wrażliwości i inżynierskiego podejścia do przyszłości. Uczestnikom gratulujemy tak wspaniałych pomysłów i życzymy dalszych sukcesów na ścieżce rozwoju zawodowego. 


15-18 czerwca 2023 roku - konferencja "The 2nd Spring Biophotonics Conference" (SBC2023)

W dniach 15-18 czerwca miała miejsce konferencji "The 2nd Spring Biophotonics Conference" (SBC2023), która odbywała się w miejscowości Espinho w Portugalii.

Podczas niej mgr inż. Kacper Cierpiak z Katedry Metrologii i Optoelektoniki zaprezentował najnowszą pracę badawczą "Wastewater Temperature Control using Fiber Optic Sensors and Artificial Intelligence". Mgr inż. Patryk Sokołowski z tej samej katedry miał przyjemność przedstawić prezentacje "Optical Method supported by Machine Learning for Urinary Tract Infections discrimination".


25 maja 2023 roku - Warsztaty projektu OPTiGEN SANITAS

Członkowie GUT OPTICA Student Chapter przeprowadzili w maju warsztaty dla młodzieży ze szkół średnich oraz dzieci ze szkół podstawowych. Ich celem było szerzenie wiedzy na temat optoelektroniki i optyki. Spotkanie zostało podzielone na dwa etapy. Po zakończeniu części pokazowej, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z poszczególnymi symulatorami optycznymi. Wszystkie części wydarzenia cieszyły się ogromnym entuzjazmem ze strony uczestników. Mamy nadzieję, że nasze zaangażowanie pozwoli zwiększyć w przyszłości zainteresowanie optoelektroniką wśród ludzi młodych.  W uznaniu za wyjątkowy udział i kreatywność, nagrodzeni zostali najbardziej aktywni uczestnicy, którym serdecznie gratulujemy. 


11 kwietnia 2023 roku Ogłoszenie zwycięzców konkursu "Czujnik przyszłości"

Z przyjemnością ogłaszamy zwycięzców konkursu „Czujnik przyszłości”.

  • I-miejsce przyznano Karolinie z klasy VI za pracę ukazującą czujnik umożliwiający określenie witalności rośliny. W obliczu obserwowanych zmian klimatycznych i coraz częstszych okresów suszy taki wskaźnik może być niezwykle pomocny w łagodzeniu ich negatywnych skutków oraz może przyczynić się do racjonalnego gospodarowania wodą umożliwiając automatyzację i optymalizację procesów irrygacji w rolnictwie. Ex aequo II-gie miejsce przyznano Natalii i Marcie z klasy VIII.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy sukcesów na dalszych etapach edukacji.
W komisji konkursowej uczestniczyli m. in. naukowcy z Politechniki Gdańskiej: dr hab inż. Małgorzata Szczerska prof. PG -kierownik projektu, dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. PG, prof. dr hab. Grzegorz Graff, dr inż. Małgorzata Szopińska, mgr inż. Patryk Sokołowski), a także mgr Anna Ałaj, aktorka, edukatorka, reżyserka, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Studium Teatru Ruchu I Szkoły Trenerów Dramy oraz dr inż. Paulina Bigus, chemik i absolwentka Studium Arteterapiii na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym). Szanownemu jury dziękujemy za czas poświęcony na ocenę prac konkursowych.

21 marca 2023 roku Warsztaty: Mastering Agile: Elevate Your Project Management Game

21 marca 2023 roku na Politechnice Gdańskiej odbyły się warsztaty z zarządzania projektami z wykorzystaniem metodyki Agile. Spotkanie podzielone było na 2 części. Po wstępie teoretycznym uczestnicy wzięli udział w praktycznym ćwiczeniu, gdzie mogli zapoznać się z modelem pracy Agile, od planowania i realizacji sprintów, przez ciągłą integrację i dostawę. Warsztaty zostały zaprojektowane jako wprowadzenie do tematu poprzez grę. Dzięki niej  uczestnicy nauczyli się lepszej współpracy, szybszego dostosowania się do zmieniających się wymagań i zdobycia wiedzy na temat zasad, wartości oraz praktyk Agile. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu.


13 marca 2023 roku - Warsztaty „Światło Przedsiębiorczości. Projektujemy czujniki przyszłości”

Warsztaty prowadziła dr inż. Małgorzata Szopińska

Celem warsztatów było zapoznanie uczniów z założeniami projektu Opt iGEN, a także wykorzystanie potencjału młodych osób do szukania kreatywnych rozwiązań w celu łagodzenia ważnych (w opinii uczniów) wyzwań społecznych wykorzystując czujniki przyszłości. Z inicjatywy uczniów, zostały poruszone takie tematy jak gospodarka obiegu zamkniętego, ochrona środowiska i ochrona zdrowia. Efektem warsztatu, była wizualizacja czujników przyszłości z wykorzystaniem dostępnych pomocy dydaktycznych. Ponadto ogłoszony został konkurs plastyczny. Jesteśmy ogromnie ciekawi jakie prace zostaną zgłoszone przez uczniów SP Czyczkowy im. bł. ks. Józefa Jankowskiego. Na zgłoszenia prac czekamy do 24.03.2023.


28 luty - 1 marca 2023 roku - Konferencja #RSCPoster organizowana przez Royal Society of Chemistry

Uczestniliśmy w konferencjie #RSCPoster, która była transmitowana online na platformie Twitter. Z tej okazji przygotowaliśmy dwa plakaty:

CRP level determination by optical sensor

  • Monika Kosowska, Paweł Wityk, Małgorzata Szczerska
  • kategoria inżynieria: #RSCEng

Zobacz plakat

Diamond structures for fiber-optic sensors

  • Monika Kosowska, Małgorzata Szczerska
  • kategoria inżynieria i inżynieria materiałowa: #RSCEng, #RSCMat

Zobacz plakat


9 luty 2023 roku - Warsztaty na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej

9 lutego przeprowadziliśmy warsztaty na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej dla uczniów II LO w Elblągu. W ramach zajęć uczniowie zapoznali się z tajnikami chemii organicznej, mieli okazję zaobserwować egzotermiczne reakcje chemiczne, którym towarzyszyły „wybuchy” i zmiany barwy. W dalszej części dnia uczniowie samodzielnie wykonali izolacje plazmidowego DNA pUC19 z bakterii E. coli oraz zwizualizowali wynik izolacji DNA plazmidowego za pomocą elektroforezy agarozowej. Dodatkowo wykonane zostały zajęcia z mikroskopowania bakterii, grzybów oraz tkanek. Po zaznajomieniu z technikami mikroskopowania, uczniowie samodzielnie wykonali barwienie metodą Grama. Na zakończenie dnia nauczyli się wykonywać posiew murawowy oraz redukcyjny.


13-15 stycznia 2023 roku - Wystąpienie na konferencji "Nano and Material Science”

W dniach 13-15 stycznia przedstawiciele naszego zespołu prezentowali wyniki prac projektu w trakcie konferencji „Nano and Material Science” (www.icnms.org) organizowanej przez Nanyang Technological University, Singapore oraz IEEE. Małgorzata Szczerska wygłosiła prezentacje: "Biomedical Manufacturing of SARS-CoV-2 Specific IgG Antibodies Fiber Optic Sensors" oraz "Benefits of Using a phosphorene Coating on the Surface of a Microsphere-based Fiber Optic Sensors". Paulina Listewniki wystąpiła z prelekcją "Zinc Oxide Coating as a Factor Allowing for Temperature Measurements by Fiber Optic Sensor" i otrzymała wyróżnienie za najlepszą prezentację sesji.


14 grudnia 2022 – Spotkanie z członkami Rady Konsultacyjnej WZiE

14 grudnia 2022 odbyło się spotkanie z członkami Rady Konsultacyjnej WZiE PG, w którym wzieły udział trzy osoby z naszego Zespołu: Małgorzata Gawrycka, Michał Tomczak oraz Małgorzata Szczerska. Zaprezentowaliśmy założenia i wstępne wyniki realizacji projektu "Nauka dla społeczeństwa w czasie występowania zagrożeń epidemiologicznych", która zapoczątkowała ożywioną dyskusję na temat możliwości wdrożenia naszego rozwiązania w obiektach komercyjnych.


9 grudnia 2022 – Warsztaty: Smart Home 

9 grudnia 2022 odbyły się warsztaty dotyczące automatyzacji budynkowych i systemów smart home. Spotkanie zostało podzielone na 2 etapy. Po zakończeniu część teoretycznej
uczestnicy zapoznali się z poszczególnymi modułami, przeprowadzili konfiguracje oraz utworzyli własne automatyzacje. Wydarzenie spotkało się z dużym entuzjazmem
uczestników, liczymy, że nasze zaangażowanie i pasja zwiększą zainteresowanie elektroniką i automatyką budynkową. W konkursie za szczególny udział i pomysłowość, w tworzeniu własnych systemów, zostali nagrodzeni najaktywniejsi uczestnicy, którym serdecznie gratulujemy.


8 grudnia 2022 – Spotkanie z absolwentami

Realizując 1. zadanie naszego projektu "Nawiązanie współpracy z podmiotami społeczno-gospodaczymi"  8 grudnia 2022 roku zorganizowaliśmy spotkanie członków Zespołu, OPTICA student chapter z absolwentami Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki.
W czasie spotkania zostały poruszone tematy związane ze współczesnym rynkiem pracy. Alumni chętnie podzielili się refleksjami dotyczącymi ich początków kariery i jak się ona zmieniała przez lata. Poruszano tematy niezwykle istotne dla młodych ludzi rozpoczynających dopiero życie zawodowe. Nawiązaliśmy również współpracę z firmą zainteresowaną testowaniem wyników projektu.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział. Mamy nadzieję, że jest to kolejny krok do budowy trwałej współpracy z absolwentami naszej Uczelni.


23-25 listopada 2022, Warsztaty: Mathematics for Society 2022: Health, Industry and Sustainable Development, Math4Society 2022 

Celem warsztatów było przedyskutowanie skuteczności różnorodnych zaawansowanych metod matematyki przemysłowej i narzędzi analizy danych medycznych (szczególnie w kontekście projektu OPT iGEN SANITAS), a także zacieśnienie współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy różnymi ośrodkami naukowymi.

Więcej informacji