Gdańsk 19-21 lipca

Sympozjum będzie odbywało się na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ul. Traugutta 79, 80-233 Gdańsk.

Głównym celem "Sympozjum Tech4Health" jest podkreślenie znaczenia nauki dla postępu społecznego, rozwoju technologicznego, ochrony środowiska i poprawy jakości życia. Wydarzenie stanowi platformę do prezentacji najnowszych osiągnięć naukowych, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz omówienia kluczowych kwestii dotyczących nauki i jej wpływu na społeczeństwo.

Program

Podczas wydarzenia odbędą się prezentacje naukowe, panele dyskusyjne oraz warsztaty, w których naukowcy mają możliwość przedstawienia swoich badań i wyników swojej pracy. W ramach paneli dyskusyjnych poruszane są różnorodne tematy związane z nauką i jej rolą w społeczeństwie, takie jak etyka badań naukowych, komunikacja naukowa czy wyzwania związane z zrównoważonym rozwojem. Ponadto, przedsięwzięcie stwarza możliwość edukacji społeczeństwa w zakresie nauki i promuje szeroko rozumiane zainteresowanie nauką oraz rozumienie jej znaczenia dla współczesnego społeczeństwa.


  Komitet naukowy

  • dr hab. inż. Małgorzata Szczerska, prof. uczelni
  • dr inż. Paweł Wityk
  • dr hab. inż. Sylwia Fudala-Książek, prof. uczelni
  • dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. uczelni
  • dr inż. Małgorzata Szopińska
  • prof. dr hab. Grzegorz Graff
  • dr hab. Paweł Pilarczyk, prof. uczelni
  • dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. uczelni
  • dr Michał Tomczak

  Komitet organizacyjny

  • Patryk Sokołowski
  • Marta Szczerska
  • Michał Suplewski
  • Alina Guzik