22-30 czerwca 2024 roku — udział w Gdynia Design Days 2024

Rezultaty naszego projektu zostały zaprezentowane podczas festiwalu Design Days 2024. Mieliśmy przyjemność zaprezentowania się podczas wysatwy BIOPROSPECTING: rozwiązania dla przyszłości w Centrum Nauki Eksperyment. Wystawa wyróżniła wybrane, obecnie realizowane badania, w tym projekty mające na celu poprawę jakości życia i ochrony naszego zdrowia. Pokazała fascynującą drogę, którą pokonać muszą naukowcy, aby wykorzystać zaobserwowane w naturze rozwiązania i przełożyć je na procesy badawcze, skutkujące innowacyjnymi rozwiązaniami i produktami.

 
 
18-19 marca 2024 roku — Warsztaty pt. „Mikroświat wody”

Termin warsztatów: 18-19 marca 2024, 
Adres: Ecole Privée Daniel, Mampikony, Madagaskar (Szkoła Podstawowa)
Prowadzący: dr inż. Małgorzata Szopińska (malszopi@pg.edu.pl)
Ilość uczestników: klasy 0-5 (łącznie ok. 170 uczniów)

Wolontariusze: Dominika Karpińska, Francesco Frisina i Małgorzata Szopińska zorganizowali warsztaty pt. „Mikroświat wody”. Celem warsztatów było zapoznanie uczniów malgaskiej szkoły podstawowej z założeniami projektu OPT iGEN, a także podniesienie świadomości uczniów szkoły Ecole Privée Daniel w Mampikony na temat znaczenia działań na rzecz celów zrównoważonego rozwoju, w szczególności celu nr 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami wodnymi. Uczniowie (ok. 170 osób) aktywnie uczestniczyli w zajęciach, gdzie poruszono tematykę:
(1) identyfikacji zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych, 
(2) technologii oczyszczania wody oraz 
(3) ideę gospodarki obiegu zamkniętego. 
Podczas warsztatów przekazano szkole kanistry do oczyszczania wody LifeSaver® Jerrycan. Są to przenośne filtr do wody, zdolne do oczyszczenia do 20 000 litrów wody pitnej, usuwając wirusy, bakterie, torbiele i pasożyty. Fundusze na ten cel zostały zebrane podczas zrzutki „Uratuj wodę - AID4WATER”.

Warsztaty zostały zorganizowane dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem „Atelier de Dieu” (Association Atelier de Dieu) reprezentowanym przez Daniela Kasprowicza – prezesa Stowarzyszenia.


1-5 marca 2024 roku — Warsztaty z Druku 3D

Michał Suplewski i Witold Graczyk z Międzyuczelnianego Koła GUT OPTICA zorganizowało warsztaty z druku 3D. Spotkanie skierowane było do wszystkich zainteresowanych technologią modelowania i druku 3D. Początkowo przedstawione zostały podstawy modelowania 3D, aby uczestnicy mogli zrozumieć, jak tworzyć własne projekty. Po części teoretycznej odbyła się część praktyczna spotkania, gdzie każdy miał okazję stworzyć własny model. Następnie zostało wyjaśnione, jak przygotować model do druku, jakie materiały wybrać i jak dostosować ustawienia drukarki. Finałem warsztatów było wydrukowanie modeli zaprojektowanych przez uczestników, co pozwoliło im zobaczyć, jak ich praca przenosi się z ekranu komputera do rzeczywistości. Warsztaty były świetną okazją do zdobycia nowych umiejętności i wymiany doświadczeń. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział oraz wszystkim osobom zaangażowanym w organizację tego wyjątkowego wydarzenia.


26 luty 2024 roku — The 115th Environmental and Ecological Academic Salon, Tsinghua University.

Członkowie zespołu realizującego projekt prof. Małgorzata Szczerska, dr hab. inż. Aneta Łuczkiewicz, prof. uczelni oraz dr inż. Paweł Wityk wzięli udział w 115 seminarium Environmental and Ecological Academic Salon w Tsinghua Shenzhen International Graduate School, Tsinghua University. Jest to najlepszy uniwersytet w Chinach i 23 na świecie. Podczas wydarzenia przedstawiono takie tematy jak: „Poprawa lokalnego nadzoru nad chorobami zakaźnymi poprzez monitorowanie ścieków za pomocą czujników światłowodowych”, „Wdrażanie perspektywy jednego zdrowia w inżynierii środowiska” oraz „Czujniki fotoniczne — połączone podejście wykorzystujące LC-MS Metabolomika i proteomika". Po prezentacjach odbyły się inspirujące dyskusje z wykładowcami i studentami.

Podsumowanie na stronie PG

Pobierz plakaty 


.