O konkursie | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Wydarzenia

Konkurs „Wiem na bank – Indeks na WZiE” XI edycja (2022) ON-LINE

Konkurs „Wiem na bank – Indeks na WZiE” on-line, organizowany jest przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przy współpracy z partnerem strategicznym - II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu.

Celem głównym Konkursu jest wzrost wiedzy ekonomicznej i jej wykorzystania w życiu codziennym poprzez zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi polityki monetarnej i fiskalnej państwa, zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz znajomość instytucji i usług finansowych.

Uczestnicy i nagrody

Konkurs po raz drugi, będzie miał zasięg ogólnopolski. Jest on skierowany do wszystkich uczniów z liceum i technikum. Nagrodą główną Konkursu będzie uzyskanie tytułu Laureata, który jest ważny dwa lata i umożliwia przyjęcie na zasadach preferencyjnych na studia prowadzone na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Zasady Konkursu

Konkurs polega na rywalizacji indywidualnej, składającej się z dwóch etapów. I etap Konkursu obejmuje rozwiązanie testu on-line na wcześniej przygotowanej platformie e-nauczanie. Każdy z uczestników I etapu rozwiązuje indywidualnie test składający się z 30 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru. Do II etapu zostaje zakwalifikowanych 10 osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów. Każdy z uczestników przygotowuje projekt uruchomienia własnego przedsięwzięcia biznesowego. W II etapie przewidziano również prezentację pomysłu-projektu biznesowego.

Terminy

Termin zgłaszania uczestników do 4 marca 2022 r. 

I etap (szkolny) -  08.03.2022 r. - test wyboru (10 najlepszych osób przechodzi do II etapu)

II etap cz. 1 - przesłanie prac projektowych do 31.03.2022 r.

II etap cz. 2 - prezentacja prac projektowych 7-8.04.2022 r.

Z każdą kolejną edycją zwiększa się zainteresowanie szkół, a wraz z nim rośnie liczba uczestników.
W ostatniej edycji w I etapie konkursu „Wiem na Bank – Indeks na WZiE”, wzięło udział 127 uczniów z całej Polski!

Zgłoszenia (formularz zgłoszeniowy) dostępny jest w zakładce „ZGŁOSZENIA

W Konkursie mogą brać udział uczniowie liceum oraz technikum z terenu Polski, którzy prawidłowo wypełnią elektroniczny formularz zgłoszeniowy, po czym prześlą go w formie skanu na adres mailowy: wiemnabank@zie.pg.edu.pl

Szczegółowy regulamin wraz z załącznikami oraz przykładowe pytania z poprzednich lat znajdują się w zakładce „DO POBRANIA”.