Harmonogram | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Harmonogram

Szczegółowy przebieg konkursu „Wiem na bank – Indeks na WZiE” – edycja X (2021) - do pobrania tutaj

  • Do 08 lutego 2021r. – przesyłanie przez szkoły zgłoszeń uczestników konkursu na adres organizatora drogą mailową: wiemnabank@zie.pg.edu.pl.
  • 10 lutego 2021r.  

I etap (szkolny) Konkursu, uczestnicy w swoich szkołach rozwiązują test on-line na platformie e-nauczanie. Do II etapu zostaje zakwalifikowanych 10 osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów.

  • 15 lutego 2021r. 

Przedstawienie wyników I etapu

  • 15 marca 2021r. do godz. 20:00

II etap – część I - przesłanie prac projektowych w formacie pdf na adres e-mail: wiemnabank@zie.pg.edu.pl. Każdy z uczestników przygotowuje projekt uruchomienia własnego przedsięwzięcia biznesowego.

  • 29-30 marca 2021r.

 II etap – część II - prezentacja prac projektowych

  • 1 kwietnia 2021 r. 

Ogłoszenie wyników Konkursu.