FAQ | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

FAQ

FAQ – czyli najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

1. Czy uczestnik może zgłosić się indywidualnie?

Nie, uczestników do konkursu zgłasza szkoła (nauczyciel) poprzez przesłanie skanu uzupełnionego formularza zgłoszeniowego, znajdującego się na stronie: https://zie.pg.edu.pl/wiemnabank/zgloszenia

2. Czy istnieje limit zgłoszeń uczestników z jednej szkoły?

Nie. W konkursie może brać udział dowolna ilość uczestników z jednej szkoły. W tym celu należy edytować formularz zgłoszenia i dopisać dodatkowych uczestników.

3. Czy należy wysłać jakieś dokumenty w formie tradycyjnej?

Nie. Zgłoszenia odbywają się mailowo (skan dokumentów). Należy wysłać je na adres: wiemnabank@zie.pg.edu.pl

4. W jaki sposób zarejestrować się na platformie, aby uczestniczyć w I etapie konkursu?

Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeń, Organizatorzy wyślą potwierdzenie zgłoszenia wraz z instrukcją i linkiem do rejestracji na platformie e-nauczanie. Apelujemy o regularne sprawdzanie poczty -  adresu e-mail, podanego w formularzu zgłoszenia, na który będzie przesyłana korespondencja związana z Konkursem.

5. W jaki sposób odbędzie się II etap konkursu?

Po zakwalifikowaniu się do II etapu, do uczestników zostanie wysłany harmonogram oraz instrukcja uczestnictwa. Prezentacje odbywać się będą poprzez MS Teams.

6. Czy uczestnicy muszą wykonywać test podczas I etapu w szkole czy mogą na swoich komputerach w domu?

Pozostawiamy tę decyzję nauczycielowi/opiekunowi. Jako, że zajęcia w szkołach odbywają się online, to test również można wykonać w warunkach domowych. Jeśli uczestnik nie ma warunków, aby wykonać test w domu z różnych przyczyn – szkoła powinna udostępnić komputer z dostępem do Internetu w placówce.

7. Czy finaliści podczas II etapu Konkursu muszą być obecni w szkole?

Finaliści mogą połączyć się z Komisją Konkursową z domu. Nie muszą przebywać w szkole. Najważniejsze, by uczestnik połączył się o odpowiedniej porze z Komisją Konkursową za pomocą MS Teams (wg. instrukcji przesłanej przez Organizatorów do 22 marca 2021 r.).

8. Czy nauczyciel musi być obecny podczas II etapu?

 Nauczyciel nie musi być obecny podczas II etapu.