„Wiem na bank – Indeks na WZiE” – najczęściej zadawane pytania 

Czy uczestnik może zgłosić się indywidualnie?
Nie, uczestników do Konkursu zgłasza szkoła (nauczyciel) poprzez przesłanie skanu uzupełnionych dokumentów wskazanych w Regulaminie Konkursu.
Czy istnieje limit zgłoszeń uczestników z jednej szkoły?
Nie. W konkursie może wziąć udział dowolna liczba uczestników z jednej szkoły. W tym celu należy edytować formularz zgłoszenia i dopisać dodatkowych uczestników.
Czy formularz zgłoszenia i dokumenty konkursu należy przesłać w formie tradycyjnej?
Nie, zgłoszenia odbywają się w formie online. 
W jaki sposób zarejestrować się na platformie aby uczestniczyć w I edycji konkursu?
Po przesłaniu dokumentów zgłoszeniowych, Organizatorzy Konkursu wyślą potwierdzenie wraz z instrukcją i linkiem do rejestracji na platformie eNauczanie. Proszę o regularne sprawdzanie poczty - adresu e-mail, podanego w formularzu zgłoszenia, na który będzie przesyłana korespondencja związana z Konkursem.
W jaki sposób odbędzie się II etap konkursu?
Po zakwalifikowaniu się do II etapu uczestnicy otrzymają w formie mailowej harmonogram wygłaszanych prezentacji. Prezentacje przed 3 osobowym Jury odbędą się na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. 
Czy uczestnicy muszą wykonać test podczas I etapu w szkole, czy mogą na swoich komputerach w domu?
Pozostawiamy tę decyzję nauczycielowi / opiekunowi.
Czy nauczyciel musi być obecny podczas II etapu?
Nauczyciel nie musi być obecny podczas II etapu.
 

Powrót na stronę główną