Zgłoszenia | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Zgłoszenia

W Konkursie mogą brać udział uczniowie liceum oraz technikum z terenu Polski, których nauczyciele/opiekunowie prawidłowo wypełnią elektroniczny formularz zgłoszeniowy, po czym prześlą go wraz z podpisaną zgodą RODO w formie skanu na adres mailowy: wiemnabank@zie.pg.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy
 

Zgoda RODO oraz Publikacja wizerunku

Po otrzymaniu wypełnionego formularza zgłoszeń, Organizatorzy wyślą potwierdzenie zgłoszenia wraz z instrukcją i linkiem do rejestracji na platformie.