„Wiem na bank – Indeks na WZiE” – harmonogram
 

➞ 4 marca 2024 r. - ostateczny termin przesyłania przez szkoły zgłoszeń uczestników konkursu poprzez:

Formularz zgłoszeniowy

 12 marca 2024 r.  – I etap (szkolny) Konkursu, uczestnicy w swoich szkołach rozwiązują test on-line na platformie e-nauczanie. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych 10 uczestników, którzy wypełnią test i uzyskają najwyższą liczbę punktów w I etapie.

➞ 14.03.2024 r. - przedstawienie wyników I etapu.

➞ 5.04.2024 r. do godz. 20:00 – II etap: część I - przesłanie prac projektowych w formacie pdf na adres e-mail: wiemnabank@zie.pg.edu.pl. Każdy z uczestników przygotowuje projekt uruchomienia własnego przedsięwzięcia biznesowego wg określonych w konkursie zasad i zakresu.

➞ 15-16.04.2024 r. - II etap: część II - prezentacja prac projektowych.

➞ 19.04.2024 r. – ogłoszenie wyników Konkursu.
 

Powrót na stronę główną