Organizatorzy Konferencji w porozumieniu z Redaktorami czasopism dokonają klasyfikacji przesłanych abstraktów do publikacji w jednym z czasopism naukowych:

  • Research on Enterprise in Modern Economy - theory and practice (REME)/Przedsiębiorstwo we współczesnej gospodarce - teoria i praktyka
  • Catallaxy


Organizatorzy poinformują Autorów o propozycji publikacji drogą mailową do dnia 9.06.2023
Tekst do publikacji należy złożyć do redakcji wskazanego przez Organizatorów czasopisma w terminie do dnia 7.07.2023  

Tekst powinien zostać przygotowany zgodnie z wymogami redakcyjnymi czasopisma. Ostatecznym warunkiem publikacji jest otrzymanie pozytywnych recenzji. Do publikacji przyjmowane są teksty w j. angielskim.