Od 1 października podstawową formą egzaminu dyplomowego jest forma stacjonarna.

Podanie o formę zdalną należy złożyć jedynie w uzasadnionych przypadkach. 

Informujemy, że złożenie pracy dyplomowej jest jednoznaczne z wgraniem jej do systemu mojaPG.

Studenci, którzy wgrali pracę do systemu przed dniem 01.10.2022 r. składają do dziekanatu pracę w wersji papierowej dopiero podczas odbioru dyplomu. Praca w wersji papierowej musi być wydrukowana dwustronnie i oprawiona w miękką oprawę, kartki muszą być sklejone w sposób trwały - termozgrzanie. Praca nie może być zbindowana ani oprawiona listwą.

Studenci, którzy wgrali pracę do systemu od dnia 01.10.2022 r. nie muszą składać do dziekanatu pracy w wersji papierowej.

Poniższe dokumenty składa się przez eDokumenty w systemie mojaPG:

  • Karta tematu pracy dyplomowej licencjackiej, inżynierskiej / magisterskiej,
  • Wniosek o zmianę opiekuna / opiekuna i tematu pracy dyplomowej,
  • Wniosek o przedłużenie terminu składania pracy dyplomowej,
  • Wniosek o wydanie odpisu/dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim, i/lub odpisu/ dodatkowego odpisu suplementu ukończenia studiów w języku angielskim,    
  • Oświadczenie o zgodzie na odstąpienie od regulaminowego terminu powiadomienia o egzaminie dyplomowym.

Podania/wnioski

ABC Dyplomanta

Promotorzy

Profile i specjalności