Dyplomowanie | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Dyplomowanie

Od 1 października podstawową formą egzaminu dyplomowego jest forma stacjonarna.

Podanie o formę zdalną (znajdujące się w zakładce Studenci > Organizacja studiów > Dyplomowanie > ABC Dyplomanta), należy złożyć jedynie w uzasadnionych przypadkach. 

Informujemy, że złożenie pracy dyplomowej jest jednoznaczne z wgraniem jej do systemu mojaPG.

Studenci, którzy wgrali pracę do systemu przed dniem 01.10.2022 r. składają do dziekanatu pracę w wersji papierowej dopiero podczas odbioru dyplomu. Praca w wersji papierowej musi być wydrukowana dwustronnie i oprawiona w miękką oprawę, kartki muszą być sklejone w sposób trwały - termozgrzanie. Praca nie może być zbindowana ani oprawiona listwą.

Studenci, którzy wgrali pracę do systemu od dnia 01.10.2022 r. nie muszą składać do dziekanatu pracy w wersji papierowej.

Poniższe dokumenty (podpisane i zeskanowane) należy dostarczyć do dziekanatu mailem:

  • wniosek o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, podpisany przez opiekuna pracy i kierownika katedry (do pobrania ze strony WZiE - zakładka Studenci > Organizacja studiów > Dyplomowanie > ABC Dyplomanta),
  • dla chętnych - podanie o odpis dyplomu/suplementu w języku angielskim (wzór podania można znaleźć na portalu Moja PG).

ABC Dyplomanta

Promotorzy

Profile i specjalności