Zasada 7 PRME I Organizacyjna

Nasze własne praktyki organizacyjne powinny służyć jako przykład wartości i postaw, które przekazujemy innym.


Prowadzone przez nas badania pozwalają nam lepiej zrozumieć palące problemy współczesnego świata, a poprzez kształcenie studentów i popularyzację wiedzy w społeczeństwie upowszechniamy ideę zrównoważonego rozwoju. Uważamy jednak, że powinniśmy robić więcej, niż się od nas wymaga. Ważne dla nas jest inspirowanie do dobrej zmiany, poprzez dawanie przykładu swoją postawą i działaniami. Wartościami, takimi jak odpowiedzialność, staramy się zarażać innych. Każdy z nas może być liderem zmiany i promować zrównoważony rozwój. 

Zrównoważony kampus

Inicjatywy oddolne