Zasada 5 PRME I Współpraca

Będziemy współpracować z przedstawicielami organizacji biznesowych i innych Uczelni aby lepiej zrozumieć problemy społeczne i gospodarcze oraz wspólnie opracować ich rozwiązania. 


W świecie pełnym paradoksów oraz niepewności otoczenia, w którym działają organizacje, niezbędny jest rozwój współpracy, także z konkurentami. Wierzymy, że długotrwały sukces odniosą te podmioty, które będą funkcjonowały w sieci silniejszych partnerstw. Dotyczy to również instytucji akademickich. 

Wspólne inicjatywy badawcze

Wspólne inicjatywy edukacyjne