Zasada 2 PRME I Wartości

Będziemy wdrażać wartości odpowiedzialności społecznej, takie jak Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ (CZR) do naszych programów nauczania, badań i praktyk zarządczych.

Wartości Wydziału

Wspierane Cele Zrównoważonego Rozwoju