Zajęcia dla studentów | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Zajęcia dla studentów

Rozwijamy nasze programy i tworzymy przedmioty, które umacniają postawy odpowiedzialne wśród studentów, ale promujemy też treści kształtujące świadomych liderów na wielu przedmiotach z naszego portfolio. Chcemy, by zrównoważony rozwój był wpisany w działania naszych absolwentów, tak jak jest wpisany w naszą misję.


Kierunki i specjalności

 • Ekonomia zrównoważonego rozwoju, specjalność na kierunku Ekonomia – studia I stopnia

Przedmioty

 • Społeczna odpowiedzialność biznesu, kierunek Zarządzanie – studia II stopnia
 • Sustainability management, kierunek Zarządzanie w języku angielskim – studia I stopnia
 • Społeczna odpowiedzialność organizacji, kierunek Ekonomia – studia I stopnia
 • Koncepcja zrównoważonego rozwoju, kierunek Ekonomia – studia I stopnia
 • Modelowanie zrównoważonego rozwoju, kierunek Ekonomia – studia I stopnia
 • Społeczne i polityczne uwarunkowania zrównoważonego rozwoju, kierunek Ekonomia – studia I stopnia
 • Wpływ zrównoważonego rozwoju na wskaźniki makroekonomiczne, kierunek Ekonomia – studia I stopnia

Bloki tematyczne w ramach przedmiotów

Mamy świadomość, że kursy, które skupiają się wyłącznie na CSR to za mało, by tworzyć przyszłych liderów i dlatego włączamy przywództwo, etykę i odpowiedzialność społeczną na inne przedmioty np. takie jak:

 • Podstawy Zarządzania
 • Wprowadzenie do Zarządzania
 • Nauki o Organizacji
 • Przedsiębiorczość
 • Lean Management
 • Lean Manufacturing
 • Zarządzanie produkcją

Studenci na tych zajęciach omawiają aspekty społecznej odpowiedzialności w tym odpowiedzialność za efekty swoich działań, rozwiązywanie problemów społecznych i ograniczania wyzysku zasobów naturalnych.

Studia MBA

 • Faces of sustainable management, moduł na studiach International MBA in Strategy, programme and Project Management. Celem modułu jest podniesienie świadomości słuchaczy w zakresie zrównoważonego rozwoju, rozwój kompetencji tworzenia wartości biznesowych w oparciu o respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju i zasad etyki biznesu.
 • Capstone Projects, projekty grupowe studentów na zakończenie studiów MBA. Ich celem jest wykorzystanie wiedzy zdobytej w czasie studiów w realizacji przedsięwzięcia o charakterze biznesowym lub społecznym. Wiele Capstone Projects to projekty realizowane dla dobra społeczności lokalnych lub celów zrównoważonego rozwoju.

Dodatkowo, treści dotyczące zrównoważonego rozwoju są obecne w większości przedmiotów realizowanych na studiach International MBA, niezależnie od tego czy dotyczą strategii, doskonalenia procesów operacyjnych czy też zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji. 

Więcej na temat programu MBA

Zarządzanie w warunkach realizacji celów zrównoważonego rozwoju

Świadome działanie na rzecz społecznej odpowiedzialności oraz dbałość o środowisko naturalne przestaje być tylko modnym pojęciem i staje się koniecznością. Zapraszamy wszystkich liderów, którzy pragną wdrożyć cele zrównoważonego rozwoju jako istotny element strategii organizacji do zapisów na nowe studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej. Zajęcia pozwolą budować przewagę konkurencyjną i środowisko zaangażowanych pracowników w oparciu o ideę ekorozwoju.

Studia podyplomowe pozwolą na pogłębienie wiedzy z zakresu koncepcji i celów zrównoważonego rozwoju oraz kontroli ich wdrażania. Zajęcia skierowane są do pracowników kadry zarządzającej średniego i wyższego szczebla i pozostałych osób zajmujących się budową i wdrażaniem strategii w organizacjach. Studia przyczyniają się do budowania świadomości ekologicznej i społecznej odpowiedzialności biznesu.

Więcej na temat kierunku