Skład w kadencji 2020-2024 | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Skład w kadencji 2020-2024

W zakresie dyscypliny Ekonomia i finanse    

1.        dr hab. inż. Tomasz Korol, prof. PG - przewodniczący Rady
2.        dr hab. Hanna Adamkiewicz, prof. PG   
3.        prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz    
4.        dr hab. Małgorzata Gawrycka, prof. PG    
5.        dr hab. Ewa Lechman, prof. PG    
6.        dr hab. Magdalena Olczyk, prof. PG    
7.        dr hab. Błażej Prusak, prof. PG    
8.        dr hab. Joanna Wolszczak-Derlacz, prof. PG    
9.        dr hab. inż. Krystian Zawadzki, prof. PG    
10.      dr Aleksandra Kordalska   

W zakresie dyscypliny Nauki o zarządzaniu i jakości

11.        dr hab. Przemysław Banasik, prof. PG    
12.        dr hab. inż. Dariusz Dąbrowski, prof. PG    
13.        dr hab. Anna Drapińska, prof. PG    
14.        dr Tomasz Janowski, prof. PG    
15.        dr hab. inż. Krzysztof Leja, prof. PG    
16.        dr hab. inż. Anna Lis, prof. PG    
17.        prof. dr hab. inż. Marcin Sikorski    
18.        dr hab. Julita Wasilczuk, prof. PG    
19.        dr hab. inż. Krzysztof Zięba, prof. PG    
20.        dr Michał Tomczak

Reprezentant doktorantów – z głosem doradczym:
21.        mgr inż. Jakub Golik