PG w piątce najlepszych uczelni w Polsce. Awans w rankingu Perspektywy | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-26

PG w piątce najlepszych uczelni w Polsce. Awans w rankingu Perspektywy

perspektywy
Fot. Krzysztof Mystkowski/PG
Fundacja „Perspektywy” opublikowała coroczny ranking najlepszych uczelni wyższych w Polsce. Politechnika Gdańska zanotowała awans w klasyfikacji wszystkich uczelni wyższych, plasując się oczko wyżej niż przed rokiem – na 5. miejscu. Z kolei w zestawieniu obejmującym uczelnie techniczne PG ponownie zajęła wysoką 3. lokatę. Z radością informujemy też, że Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej awansował z 7. na 6. miejsce w kategorii Ekonomia, oraz utrzymał wysokie, 4. miejsce w kategorii Zarządzanie. w Rankingu Perspektywy 2024

Ekonomia: Awans na 6. Miejsce

W kategorii Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej awansował z 7. na 6. miejsce. Ten awans świadczy o rosnącej renomie wydziału, który z roku na rok przyciąga coraz więcej utalentowanych studentów i wyróżnia się wysokim poziomem nauczania oraz innowacyjnych badań naukowych. Studia ekonomiczne na Politechnice Gdańskiej oferują szeroki zakres specjalizacji i nowoczesne podejście do edukacji, co przekłada się na lepsze przygotowanie absolwentów do wyzwań współczesnego rynku pracy.

Zarządzanie: Utrzymanie Wysokiej Pozycji

W kategorii Zarządzanie Wydział Zarządzania i Ekonomii utrzymał swoje wysokie, 4. miejsce. Stabilność tej pozycji dowodzi konsekwencji w dążeniu do doskonałości oraz wysokich standardów akademickich. Programy zarządzania na Politechnice Gdańskiej są znane z praktycznego podejścia do nauczania, silnego nacisku na rozwój umiejętności menedżerskich oraz współpracy z przemysłem i instytucjami publicznymi. Dzięki temu studenci mają możliwość zdobycia praktycznych doświadczeń i nawiązania cennych kontaktów zawodowych już w trakcie studiów.

Awans Politechniki Gdańskiej

Bardzo dobry miniony rok pozwolił awansować naszej uczelni i tym samym znaleźć się w gronie pięciu najlepszych uczelni w Polsce. To duży sukces, podobnie jak utrzymanie 3. lokaty w kategorii uczelni technicznych.

– Bardzo się cieszę, że w roku, w którym świętujemy jubileusz 120-lecia powstania uczelni, awansujemy w ogólnopolskim rankingu szkół wyższych. Poprawa pozycji rankingowej i obecność w elitarnym gronie pięciu najlepszych uczelni w kraju, to dla nas potwierdzenie, że działania, jakie podejmujemy na uczelni były i są bardzo dobre. Nasze analizy pokazują, że w zakresie potencjału naukowego uczelni czy liczby cytowań rozwijamy się szybciej niż inne, czołowe uczelnie na świecie, jak np. Massachusetts Institute of Technology (MIT). Mamy ambicję je dogonić. Motywuje nas to do dalszej wytężonej pracy na rzecz nauki i rozwoju – ocenia prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. – Po raz kolejny znaleźliśmy się również w czołówce uczelni technicznych, a oferowane przez nas kierunki studiów są jednymi z najlepiej ocenianych w kraju. To pokazuje, że studia na Politechnice Gdańskiej są gwarancją najwyższej jakości kształcenia, na nowoczesnej i rozwijającej się uczelni.

PG – uczelnia z wysokim potencjałem naukowym

Ranking Uczelni Akademickich Perspektywy 2024 powstał w oparciu o 31 wskaźników, zebranych w siedem grup kryteriów.

Awans i wysokie miejsce Politechniki Gdańskiej w rankingu ogólnym są wynikiem progresu w pierwszych trzech najważniejszych grupach kryteriów. Zajmowane przed rokiem miejsce nasza uczelnia poprawiła w grupach: efektywność naukowa, umiędzynarodowienie i potencjał naukowy. W tej ostatniej PG zanotowała największy skok – z 14. na 3. miejsce.

Ranking powstaje w oparciu o następujące kryteria:

  1. Efektywność naukowa (waga 30%) – mierzona m.in. stopniem rozwoju kadry i nadanych stopni naukowych, liczbą  publikacji, cytowań, efektywnością pozyskiwania środków na badania czy obecnością publikacji naukowców w 10% najczęściej cytowanych czasopism na świecie;
  2. Potencjał naukowy (waga 13%) – wyznaczany przez wyniki ewaluacji działalności naukowej uczelni, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, posiadanie uprawnień doktorskich i habilitacyjnych oraz kształcenie doktorantów w szkołach doktorskich;
  3. Umiędzynarodowienie (waga 15%) – mierzone m.in. liczbą studentów zagranicznych, liczbą osób studiujących w jęz. obcych, uczestnictwem w uniwersytecie europejskim, liczbą nauczycieli z zagranicy, liczbą wymian studenckich (przyjazdy i wyjazdy) oraz stopniem wielokulturowości środowiska studenckiego;   
  4. Absolwenci na rynku pracy (waga 12%) – wskaźnik według danych z ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów (ELA) ;
  5. Prestiż (waga 12%) – na który składa się liczba wskazań danej uczelni w badaniu ankietowym przeprowadzonym wśród kadry akademickiej oraz pozycja uczelni w globalnych rankingach akademickich;
  6. Warunki kształcenia (waga 10%) – wyznaczone dostępnością studentów do wysokokwalifikowanej kadry akademickiej oraz liczbą posiadanych przez uczelnię akredytacji i certyfikatów;
  7. Innowacyjność (waga 8%) – mierzona liczbą uzyskanych patentów i praw ochronnych w Polsce i za granicą, a także wkładem badań uczelni w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Pełna metodologia dostępna jest na stronie Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2024

W pierwszej piątce klasyfikacji ogólnej znalazły się kolejno: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Politechnika Gdańska. W rankingu uczelni technicznych pierwsze miejsce utrzymała Politechnika Warszawska, a drugie Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie. Za PG uplasowały się z kolei: Politechnika Wrocławska, Politechnika Łódzka, Politechnika Poznańska czy Politechnika Śląska.

Te trzy kierunki PG ma najlepsze w Polsce

Fundacja Perspektywy prowadzi także ranking najlepszych kierunków studiów. Zestawienie zawiera listę najpopularniejszych kierunków w 9. dziedzinach nauki i ocenia jakość ich prowadzenia na poszczególnych uczelniach.

Chętni studiować gospodarkę przestrzenną, inżynierię środowiska lub technologię chemiczną powinni podjąć studia na Politechnice Gdańskiej. To właśnie nasza uczelnia zajęła bowiem pierwsze miejsce w rankingu tych kierunków studiów.

PG w swojej ofercie posiada trzy kierunki, które zajęły pierwsze miejsca:

  • Gospodarka przestrzenna – to kierunek dla osób zainteresowanych kształtowaniem przestrzeni miast, wsi, osiedli oraz krajobrazów otwartych w sposób funkcjonalny, zrównoważony i przyjazny dla wszystkich użytkowników.
  • Inżynieria środowiska – to interdyscyplinarny kierunek kształcący specjalistów w zakresie projektowania, wykonawstwa i eksploatacji infrastruktury mającej na celu zarówno wykorzystanie i przekształcanie zasobów środowiskowych, jak i ich ochronę.
  • Technologia chemiczna – interdyscyplinarny kierunek studiów, wyposażający studenta w wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu chemicznych procesów technologicznych. Program studiów jest ukierunkowany na przekazanie specjalistycznej wiedzy potrzebnej do projektowania, prowadzenia kontroli i automatyzacji procesów technologicznych w przemyśle chemicznym, energetycznym, kosmetycznym, farmaceutycznym, a także w przemysłach pokrewnych.

Wysokie lokaty (w top 5) PG zajęła również rankingu kierunków studiów:

 

O rankingu fundacji „Perspektywy”

„Ranking Szkół Wyższych Perspektywy” prowadzony jest od 1999 roku i jest najważniejszym oraz najpopularniejszym tego rodzaju rankingiem w Polsce. Uwzględnia niemal wszystkie uczelnie wyższe: zarówno publiczne, jak i niepubliczne (poza uczelniami artystycznymi), które posiadają co najmniej jedno uprawnienie do nadawania stopnia doktora oraz posiadają minimum 200 studentów studiów stacjonarnych. Nad prawidłowością i rzetelnością przygotowania rankingu czuwa kapituła konkursowa.

Za koordynację działań związanych z udziałem Politechniki Gdańskiej w rankingach i projakościowych konkursach krajowych i międzynarodowych, w tym za opracowanie zgłoszeń do rankingów, odpowiada Centrum Analiz Strategicznych PG, które podlega prof. Dariuszowi Mikielewiczowi, prorektorowi PG ds. organizacji i rozwoju.

Przypominamy, że do 14 lipca trwa rekrutacja na studia na Politechnice Gdańskiej.

Studia na PG – aplikuj

92 wyświetleń