Odszedł Profesor Bolesław Garbacik | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-24

Odszedł Profesor Bolesław Garbacik

Prof. Bolesław Garbacik
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Profesora Bolesława Garbacika, byłego Dziekana, Kierownika Katedry, mentora i przyjaciela wielu pokoleń studentów oraz pracowników Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Prof. Bolesław Garbacik był związany z Politechniką Gdańską od 1 lutego 1969 roku, gdy rozpoczął pracę w Instytucie Nauk Społecznych, zajmując kolejne stanowiska od asystenta do profesora, co oznacza, że był związany z naszą Uczelnią całe swoje życie zawodowe.

Jako nauczyciel akademicki był zaangażowany w pracę naukową, dydaktyczną i organizacyjną. Pełnił m.in. obowiązki Kierownika Katedry Nauk Społecznych, Prodziekana, a od roku 1999 przez dwie kadencje Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomii. Ponadto przez trzy kadencje był członkiem Senatu PG, uczestnicząc w pracach Senackiej Komisji ds. Rozwoju w latach 2002-2005, Senackiej Komisji Dyscyplinarnej w latach 1990-1996. Brał także udział w pracach Komitetu Organizacyjnego 100-lecia Politechniki w Gdańsku. Był członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa.

Zasługi Pana Prof. Bolesława Garbacika dla Wydziału  Zarządzania i Ekonomii, z którym był związany od początku jego istnienia, są nie do przecenienia. Za kadencji Profesora i dzięki Jego ogromnemu zaangażowaniu Wydział zyskał nową siedzibę, która służy kolejnym pokoleniom studentów i pracowników do dnia dzisiejszego.

Za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz Wydziału i Uczelni Pan Profesor został wyróżniony Złotym Krzyżem Zasługi, medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz medalem „Za Zasługi dla Politechniki Gdańskiej”. Wielokrotnie otrzymywał nagrody Rektora Politechniki Gdańskiej za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne.

Prywatnie był zaangażowany w działalność Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Drohobyckiej, z którym był związany ze względu na historię swojej rodziny. 

Pragniemy przekazać wyrazy głębokiego współczucia rodzinie i bliskim Pana Profesora. Jego oddanie nauce oraz wkład w rozwój Wydziału Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej pozostaną na zawsze w naszej pamięci.

Dziekan oraz Społeczność Akademicka Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG.

Msza Święta: 27.06.2024 o godz. 09:30 KOŚCIÓŁ PW. ZESŁANIA DUCHA ŚW. SOPOT   SOPOT UL.KUJAWSKA 50
Wyprowadzenie do grobu o godz. 11:00
Cmentarz: Sopot komunalny   Malczewskiego, Sopot

351 wyświetleń