Inteligentna ławeczka na WZiE | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-06-24

Inteligentna ławeczka na WZiE

ławeczka
W 2023 roku, w ramach XV edycji studiów International MBA in Strategy, Programme and Project Management na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, zespół Benchee, składający się z czworga studentów (Leszek Adamczyk, Daniel Bąk, Izabela Chabowska i Wojciech Ignalewski) pod opieką dr Pawła Ziemiańskiego, opracował założenia do projektu budowy inteligentnej małej architektury.  

Celem projektu było stworzenie systemu produktów, które są zarówno atrakcyjne wizualnie i zachęcające do korzystania, jak również przyjazne dla środowiska i wpisujące się w nowoczesne trendy smart city. Elementy systemu projektowane były z myślą o trwałości, funkcjonalności i estetyce, wpisują się również w cele zrównoważonego rozwoju, promując odpowiedzialną produkcję i konsumpcję. Stanowią one jednocześnie doskonałą platformę do celów eko-edukacyjnych oraz pomagają firmom i samorządom w realizacji celów ESG. Jako pierwszy składnik ekosystemu Benchee wytypowano ławkę, która tak jak wszystkie projektowane elementy projektu powstała zgodnie z ideą innowacyjnej, ekologicznej metody obróbki metali oraz wykorzystania plastiku z recyklingu.

Proces projektowania poprzedzony został analizą popytu na produkt, wyborów kierunków dystrybucji oraz oceny celowości realizacji zadań. Przeprowadzono badanie rynkowe obejmujące panel 400 respondentów z terenu całej Polski. Ankieta miała na celu między innymi poznanie opinii na temat problemów ekologicznych, koniecznych działań edukacyjnych, wykorzystania materiałów z recyklingu w produkcji małej architekturze miejskiej oraz urozmaicenia jej o interaktywne funkcje i elementy grywalizacji.

Najczęściej wskazywane przez ankietowanych problemy ekologiczne to zanieczyszczenie wód i powietrza oraz problem odpadów plastikowych. Ponad 80% badanych podkreśliło potrzebę edukacji ekologicznej dzieci i osób dorosłych. Większość respondentów uważa, że wykorzystanie materiałów z recyklingu jest istotne dla ochrony środowiska, a 74% pozytywnie oceniło użycie plastiku z recyklingu w małej architekturze. Przeważająca większość ankietowanych (82%) stwierdziła również, że lokalne władze powinny promować wykorzystanie ekologicznych materiałów w produkcji małej architektury miejskiej.

Funkcje smart i interaktywne to elementy, które wykorzystują nowoczesne technologie i rozwiązania, w celu zwiększenia komfortu, bezpieczeństwa, oszczędności i ekologię w przestrzeni miejskiej. Mała architektura miejska może być wyposażona w takie funkcje, aby lepiej odpowiadać na potrzeby i oczekiwania użytkowników. Wprowadzenie takich funkcji spotkało się z pozytywnym obiorem respondentów, a najwyżej oceniono zastosowanie systemów monitoringu i alarmowych oraz systemów monitorowania jakości powietrza.

Grywalizacja, czyli zastosowanie w małej architekturze elementów prostych gier (np. kółko i krzyżyk lub statki, w postaci przycisków lub wyświetlaczy cyfrowych), także spotkała się z zainteresowaniem odbiorców – 53% ankietowanych dobrze oceniło ten pomysł, mimo, że jedynie 20% respondentów wcześniej spotkało się takimi inicjatywami. Ponad połowa respondentów pozytywnie oceniła również możliwość interakcji poprzez wspólną grę z osobą w innej lokalizacji (np. w innym mieście).

Wszystkie wnioski płynące z przeprowadzonych badań zostały przeanalizowane i wpłynęły na plan rozwoju projektu. Na tej podstawie zdefiniowano założenia projektowe i przystąpiono do etapu wytworzenia prototypowej partii ławek. W pierwszej połowie 2024r. w kooperacji z ZEGGER TECH zbudowano szereg prototypów spełniających założenia projektowe, łączących w konstrukcji stal i recyklingowane polimery z plastiku wyłowionego z Morza Bałtyckiego.

Rozpoczęto również proces optymalizacji założeń produkcyjnych w kierunku wytwarzania w skali wielkoseryjnej. Równolegle do innowacji procesowych prowadzone są intensywne prace nad innowacjami produktowymi jak i wyposażeniem Benchee w funkcje interaktywne, które umożliwią rozegranie prostych gier bezpośrednio z osobami towarzyszącymi lub poprzez połączony ekosystem z dowolną inną ławką na świecie, tworząc w ten sposób swoistą sieć społecznościową.

Wprowadzone zostaną gry, które nie potrzebują instrukcji, są łatwe w obsłudze i dostarczą rozrywki dla każdego niezależnie od wieku.

Pośród rozmaitych opcji, możliwe będzie wyposażenie Benchee w dodatkowe opcje takie jak czujniki jakości powietrza i środowiska, punkty dostępu Wi-Fi lub ładowanie urządzeń przenośnych.

Każdy element małej architektury może zaoferować odbiorcom dodatkowe możliwości:

  • kosze na śmieci monitorujące zapełnienie i system wspomagający zarządzanie gospodarką komunalną,
  • donice kwiatowe wspomagające systemy nawadniające,
  • lampy miejskie badające ruch pieszy, rowerowy oraz samochodowy,
  • inne elementy wspomagające zbieranie, przetwarzanie i dostarczanie danych niezbędnych do ochrony środowiska, aktywności społecznej lub zarządzania infrastrukturą.

Ekosystem Benchee, dzięki innowacyjnemu podejściu, promuje odpowiedzialną produkcję i konsumpcję, wspiera cele zrównoważonego rozwoju oraz współtworzy nowoczesne, przyjazne i funkcjonalne przestrzenie miejskie.

Sylwetki członków zespołu

Leszek Adamczyk - Absolwent Wydziału Budownictwa Wodnego i Inżynierii Środowiska Politechniki Gdańskiej na kierunku Budownictwo. Wykwalifikowany inżynier budownictwa z ponad 20-letnim doświadczeniem w branży geotechnicznej. Odpowiedzialny za procesy przetargowe, ofertowanie, projektowanie i wykonawstwo w tym aspekty BHP, środowiskowe, prawne i finansowe na lokalnych i międzynarodowych projektach budowlanych. Uprawnienia budowalne do projektowania i kierowania robotami budowalnymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Daniel Bąk - Absolwent Akademii Morskiej w Gdyni na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja, Zarządzenie i Marketing oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni w specjalności Zarządzanie Projektami. Blisko 20-letnie doświadczenie w badaniach, rozwoju i wdrażaniu technologii dla globalnego sektora teleinformatycznego, szczególnie w obszarze wytwarzania sprzętu i oprogramowania, projektowania sieci telekomunikacyjnych oraz promocji społeczeństwa informacyjnego.

Izabela Chabowska - Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej na kierunku Biotechnologia oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomii w zakresie Zarządzania projektami i komercjalizacji wyników badań. Doktor nauk chemicznych w zakresie biotechnologii. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań klinicznych oraz przed-klinicznych dermokosmetyków i wyrobów medycznych, kierowanie laboratorium badawczym, doświadczenie w zarządzaniu biotechnologicznymi projektami R&D współfinansowanymi w ramach programów POIG 1.4-4.1 oraz NCBR.

Wojciech Ignalewski – Absolwent Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Politechniki Szczecińskiej i Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Doktor nauk technicznych w dyscyplinie budowy i eksploatacji maszyn. Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu innowacyjnych technologii wytwarzania, obróbki materiałów w produkcji precyzyjnej.

226 wyświetleń