Dr Michał Tomczak z wizytą naukową w Australii | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-05-20

Dr Michał Tomczak z wizytą naukową w Australii

Australia
W maju tego roku dr Michał Tomczak przebywał z dwutygodniową wizytą naukową w Perth, w Australii Zachodniej w ramach grantu EUROPIUM (IDUB).

Pomimo że Perth jest najbardziej odizolowanym dużym miastem na świecie (od najbliższej metropolii dzieli je ponad 2100 km), to znajduję się w nim kilka znakomitych uniwersytetów. Dr Tomczak gościł na Curtin University, gdzie prowadził wspólne badania z naukowcami z Curtin Autism Research Group (CARG) w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych na rzecz wsparcia inicjatyw związanych z neuroróżnorodnością w elastycznych formach pracy. Podczas pobytu na drugiej z uczelni — University of Western Australia, dr Tomczak wygłosił wykład w ramach prestiżowego wydarzenia: „UWA Business School Management & Organisation Department Seminar", podczas którego prezentował wyniki badań w ramach grantu dot. modelu dojrzałości organizacyjnej do zatrudniania osób neuroróżnordnych.

Więcej o grantach EUROPIUM

66 wyświetleń