Wybory w Komitecie Naukoznawstwa PAN | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-02-02

Wybory w Komitecie Naukoznawstwa PAN

PAN
Podczas inauguracyjnego posiedzenia Komitetu Naukoznawstwa PAN, udziałem Dziekana Wydziału I PAN, prof. Joanna Wolszczak-Derlacz została wybrana na zastępczynię Przewodniczącej Komitetu, a prof. Krzysztof Leja na członka Prezydium Komitetu.

W komitecie Naukoznawstwa PAN, prof. Joanna Wolszczak-Derlacz będzie kierować zespołem Naukometrii i Wskaźników w Nauce. Natomiast prof. Krzysztof Leja będzie kierował zespołem do spraw Zarządzania i Instytucjonalizacji Nauki.

Głównym zadaniem Komitetu Naukoznawstwa PAN jest podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi dyscyplin reprezentowanych przez Komitet oraz wykorzystanie ich osiągnięć dla dobra kraju. Naukoznawstwo jako obszar badań interdyscyplinarnych nad nauką obejmuje zarówno badania teoretyczne, jak i problemy praktyczne, związane z organizacją instytucji naukowych. W obszarze badawczym naukoznawstwa lokują się studia nad polityką naukową oraz szkolnictwem wyższym.

Serdecznie Gratulujemy.

169 wyświetleń