XIII edycja Konkursu „Wiem na bank – Indeks na WZiE” | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-31

XIII edycja Konkursu „Wiem na bank – Indeks na WZiE”

Wiem na bank 2024
Zapraszamy do udziału w ogólnopolskim konkursie „Wiem na bank – Indeks na WZiE” , który po raz 13. organizowany jest przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej przy współpracy z partnerem strategicznym - II Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Kazimierza Jagiellończyka w Elblągu.

Celem głównym Konkursu jest wzrost wiedzy ekonomicznej i jej wykorzystania w życiu codziennym poprzez zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi polityki monetarnej i fiskalnej państwa, zarządzaniem przedsiębiorstwem oraz znajomość instytucji i usług finansowych.

Uczestnicy i nagrody

Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów liceów i techników. Nagrodą główną Konkursu będzie uzyskanie tytułu "Laureata", który ważny jest dwa lata i umożliwia przyjęcie na zasadach preferencyjnych na studia prowadzone na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej:

  • Analityka gospodarcza,
  • Ekonomia,
  • Zarządzanie inżynierskie,
  • Zarządzanie.
Zasady Konkursu

Konkurs polega na rywalizacji indywidualnej, składającej się z dwóch etapów:

I etap Konkursu obejmuje rozwiązanie testu on-line na wcześniej przygotowanej platformie e-nauczanie. Każdy z uczestników I etapu rozwiązuje indywidualnie test składający się z 30 pytań zamkniętych, jednokrotnego wyboru.

II etap zakłada udział 10 osób, które uzyskają najwyższą liczbę punktów w I etapie. Na tym etapie każdy z uczestników przygotuje projekt uruchomienia własnego przedsięwzięcia biznesowego, a następnie zaprezentuje je przed jury.

Terminy

4 marca 2024 r. - ostateczny termin przesyłania przez szkoły zgłoszeń uczestników konkursu poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie Konkursu.

12 marca 2024 r.  - I etap (szkolny) Konkursu, uczestnicy w swoich szkołach rozwiązują test on-line na platformie e-nauczanie. Do II etapu zostanie zakwalifikowanych 10% uczestników, które wypełnią test i uzyskają najwyższą liczbę punktów w I etapie.

14.03.2024 r. - przedstawienie wyników I etapu.

5.04.2024 r. do godz. 20:00 – II etap: część I - przesłanie prac projektowych w formacie pdf na adres e-mail: wiemnabank@zie.pg.edu.pl. Każdy z uczestników przygotowuje projekt uruchomienia własnego przedsięwzięcia biznesowego wg określonych w konkursie zasad i zakresu.

15-16.04.2024 r. - II etap: część II - prezentacja prac projektowych.

19.04.2024 r. - ogłoszenie wyników Konkursu.

Z każdą kolejną edycją Konkursu zwiększa się zainteresowanie szkół, a wraz z nim rośnie liczba uczestników. W ubiegłym roku 2023 do udziału w 12. edycji Konkursu zgłosiło się, aż 11 szkół z różnych województw, łącznie 225 uczniów z całej Polski.

Strona Konkursu

180 wyświetleń