Nabór wniosków w programie Uranium, współpraca ze szkołami średnimi | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2024-01-08

Nabór wniosków w programie Uranium, współpraca ze szkołami średnimi

Uranium
Otworzono IV nabór w konkursie IDUB Uranium, którego celem jest rozwój współpracy ze szkołami średnimi. Budżet zgłoszonego projektu nie może przekraczać 30 tys. zł.  Celem Programu jest wspieranie współpracy uczelni ze szkołami średnimi, głównie spoza Trójmiasta, wyłaniającymi najzdolniejszych absolwentów jako przyszłych studentów Politechniki Gdańskiej, w szczególności na kierunkach powiązanych z tematyką badawczą Centrów POB.

Nowością w IV edycji jest lista szkół premiowanych dodatkowymi punktami — znalazły się na niej szkoły, w których maturzyści osiągnęli najwyższe wyniki matur z przedmiotów ścisłych.

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty 

Zapraszamy do zapoznania się z instrukcją.

Budżet i warunki realizacji projektu

  • Wysokość grantu w programie URANIUM wynosi maksymalnie 30 000 zł, a okres jego realizacji jest nie dłuższy niż 12 miesięcy.
  • Wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez pracowników Politechniki Gdańskiej.

Jakie kategorie kosztów można zaplanować w projekcie?

W skład kosztów mogą wchodzić m.in.:

  • wynagrodzenie dla kierownika grantu, wypłacane w postaci dodatku do wynagrodzenia zasadniczego;
  • koszty realizacji przez przedstawicieli PG przedsięwzięć w ramach współpracy ze szkołą średnią;

Jak aplikować?

  • Nabór wniosków trwa od 3 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r. do godz. 23:59.
  • Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej przez system MojaPG w Module Granty 
  • Do wniosku należy załączyć deklarację woli współpracy, ze strony dyrektora szkoły średniej, w formie projektu umowy o współpracy lub listu intencyjnego.

Dokumenty

58 wyświetleń