Enhancing Well-being for the Future, Konkurs NCN, wnioski do 21 września | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-06-08

Enhancing Well-being for the Future, Konkurs NCN, wnioski do 21 września

ncn
Narodowe Centrum Nauki (NCN) w wyniku współpracy dwóch inicjatyw, programu CHANSE oraz sieci NORFACE, ogłosiło konkurs Enhancing Well-being for the Future.

O finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 i maksymalnie 6 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie

Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Francja, Hiszpania, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Niemcy, Polska, Rumunia, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Wielka Brytania.

Przeznaczenie środków

W konkursie Enhancing Well-being for the Future można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego. Koszty pośrednie mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów bezpośrednich. Dodatkowa pula kosztów pośrednich w wysokości co najwyżej 2% kosztów bezpośrednich może być przeznaczona na koszty związane z Open Access.

Zakres tematyczny

Do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych.

Konkurs obejmuje tematy badawcze z zakresu:

  • Crises, challenges, and well-being
  • Environmental challenges and well-being
  • Well-being and mental health
  • Well-being, economy, and politics

Szczegółowy opis znajduje się w dokumencie Call Text.

Budżet konkursu

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 750 000 EUR.

Kurs do przeliczeń: 1 EUR = 4,6976 PLN

Harmonogram konkursu

Konkurs Enhancing Well-being for the Future Call 2023 jest dwuetapowy.

  • Termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal): 21 września 2023 r., 14:00 CET
  • Termin składania wniosków pełnych (full proposal): 26 marca 2024 r., 14:00 CET
  • Termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 2 kwietnia 2024 r., 23:59 CET
  • Wyniki konkursu: październik/listopad 2024 r.

Strona konkursu

Kontakt dot. konkursu w Centrum Zarządzania Projektami: pm.czp@pg.edu.pl.

Uprzejmie przypominamy, że kompletny wniosek do podpisu wraz załącznikami należy złożyć w Centrum Zarządzania Projektami do 7 dni roboczych przed zamknięciem terminu naboru.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie Moja PG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem do podpisu wniosku o dofinansowanie.

17 wyświetleń