Crisis – Perspectives from the Humanities, Konkurs NCN, wnioski do 21 września | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-06-08

Crisis – Perspectives from the Humanities, Konkurs NCN, wnioski do 21 września

ncn
Narodowe Centrum Nauki (NCN) w wyniku współpracy dwóch inicjatyw: programu CHANSE oraz sieci HERA ogłosiło konkurs Crisis – Perspectives from the Humanities. Prowadzony jest on wspólnie z 21 organizacjami finansującymi badania naukowe w Europie.

Warunki aplikowania:

  • o finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 4 i maksymalnie 6 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 4 krajów biorących udział w konkursie;
  • kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora;
  • do NCN mogą wnioskować naukowcy z Polski, których projekty spełniają kryterium badań podstawowych;
  • otrzymane środki można przeznaczyć na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego;
  • konkurs Crisis – Perspectives from the Humanities jest dwuetapowy:
  • termin składania międzynarodowych wniosków wstępnych: 21.09.2023 r., 14.00 CET,
  • termin składania międzynarodowych wniosków pełnych: 26.03.2024 r., 14.00 CET,
  • termin składania wniosków krajowych w systemie OSF: 2.04.2024 r., 23.59 CET.

Zgłoszenie projektu do finansowania w systemie MojaPG należy złożyć najpóźniej 14 dni roboczych przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Więcej na stronie konkursu

Najważniejsze informacje o konkursie znajdują się na stronie Centrum Zarządzania Projektami. Kontakt: pm.czp@pg.edu.pl.

20 wyświetleń