Granty dla studentów z programu Radium, trwa nabór | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Szukaj

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-05-26

Granty dla studentów z programu Radium, trwa nabór

Radium
W ramach Programu Radium możliwe jest uzyskanie grantu uczelnianego, przeznaczonego na sfinansowanie prowadzonych badań naukowych przez studentów II stopnia w ramach Indywidualnych Studiów Badawczych.

Indywidualne studia badawcze (zwane dalej ISB) umożliwiają tworzenie indywidualnych ścieżek kształcenia dla najzdolniejszych studentów studiów II stopnia w powiązaniu z realizowanymi przez nich badaniami w ramach projektów badawczych.
 

Adresaci programu:

Studenci II stopnia poprzez samodzielne wypełnienie zgłoszenia lub z ramienia Dziekana, Mentora, Opiekuna naukowego albo Kierownika projektu.

Jak aplikować?

Do programu ISB:

  • nabór wniosków będzie trwał od 17 maja do 9 czerwca 2023 r. Wnioski powinny być wysłane drogą elektroniczną z konta studenckiego (@student.pg.edu.pl) na adres: isb@pg.edu.pl, a oryginał należy złożyć u Prorektora ds. kształcenia.

Do programu Radium:

  • nabór wniosków będzie trwał od 17 maja do 28 czerwca 2023 r. Wnioski należy składać drogą elektroniczną pod adresem: radium@pg.edu.pl.

Projekty podlegają ocenie Komisji Oceniającej. Ostateczną decyzję o przyznaniu grantu podejmie Rektor.

Kategorie kosztów, które można zaplanować w projekcie:

  • zakup drobnego sprzętu laboratoryjnego, materiałów niezbędnych do prowadzenia badań, materiałów nietrwałych, w tym odczynników,
  • zakup sprzętu informatycznego i oprogramowania niezbędnego dla realizacji badań,
  • zakup usług obcych niezbędnych do realizacji badań,
  • koszty związane z upowszechnianiem badań (delegacje i pobyt, opłaty za publikacje, udział w konferencjach).

Czytaj więcej                English version

65 wyświetleń