Konkurs Innowacji Dydaktycznych. Zgłoszenia do 28 maja | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-04-16

Konkurs Innowacji Dydaktycznych. Zgłoszenia do 28 maja

kid
Centrum Nowoczesnej Edukacji zaprasza wykładowczynie i wykładowców do składania wniosków w kolejnej edycji Konkursu Innowacji Dydaktycznych (KID)

Celem konkursu jest opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań dydaktycznych, które wzbogacą dorobek dydaktyczny uczelni i przyczynią się do dalszego jej rozwoju (takich jak nowe elementy związane z efektywnością procesu dydaktycznego, elastyczne ścieżki kształcenia, zajęcia eksperymentalne, interdyscyplinarne, próbne wdrożenia i pilotażowe zastosowania nowych metod i form uczenia się w ramach oferty kształcenia Politechniki Gdańskiej).

Zgłoszenia przyjmujemy do 28 maja 2023 r., godz. 23.59. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w pierwszej połowie lipca 2023 r.

Budżet i warunki realizacji grantu

  • Wysokość grantu w Konkursie Innowacji Dydaktycznych wynosi od 1000 zł do 20 000 zł, w tym koszty pośrednie w wysokości 10 % (budżet 3. edycji to 200 000 zł).
  • W przypadku przyznania niższej kwoty niż ta, o którą ubiegał się wnioskodawca, uruchomienie funduszy nastąpi po przedstawieniu uaktualnionego kosztorysu.
  • Wnioski o przyznanie grantu mogą być składane przez pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych Politechniki Gdańskiej.
  • Po zakończeniu realizacji projektu kierownik grantu składa prorektorowi właściwemu ds. kształcenia sprawozdanie merytoryczne oraz sprawozdanie finansowe (w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia realizacji grantu).
  • Aby złożyć wniosek konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody dziekana wydziału lub dyrektora centrum.

Wszelkie pytania należy kierować do Centrum Nowoczesnej Edukacji: cne@pg.edu.pl, koordynatorem programu jest Marcin Zieliński: marcin.zielinski1@pg.edu.pl, tel. 509 232 713

Zobacz poprzednie edycje:

KID1 KID2

105 wyświetleń