Tytuł profesora dla prof. Ewy Lechman | Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej

Treść strony

Aktualności

Data dodania: 2023-03-16

Tytuł profesora dla prof. Ewy Lechman

Ewa
Jesteśmy zaszczyceni i dumni mogąc poinformować Państwa, że Pani profesor Ewa Lechman z Katedry Ekonomii, uzyskała tytuł profesora. W imieniu Pani Dziekan dr hab. Małgorzaty Gawryckiej, prof. uczelni oraz całej społeczności akademickiej z Wydziału Zarządzania i Ekonomii składamy wyrazy uznania i życzymy dalszych sukcesów.

Prof. dr hab. Ewa Lechman jest zatrudniona w Politechnice Gdańskiej od 2002 roku. W 2007 obroniła rozprawę doktorską o tytule „Nowe technologie informacyjne i komunikacyjne a problem ubóstwa w kraju gospodarczo słabo rozwiniętym – na przykładzie Boliwii”, a następnie w 2016 uzyskała stopień doktora habilitowanego na podstawie monografii „ICT diffusion in developing countries” wydanej przez SpringerNature (Cham) w 2015 roku.

Jej zainteresowania naukowe są związane z postępem technologicznym i jego rolą w procesie rozwoju gospodarczego. W swoich badaniach prof. Ewa Lechman w szczególności podejmuje tematykę dotyczącą procesów dyfuzji, substytucji i konwergencji technologii cyfrowych oraz determinant tych procesów, wpływu cyfryzacji na rynki finansowe, procesy redukcji ubóstwa, zmian na rynku pracy, szczególnie w obszarach STEM.

Jest autorką ponad 100 prac naukowych. Kierownik i współwykonawca kilkunastu projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowy Banku Polski, CERGE-Global Development Network, Ministerstwo Nauki i Edukacji, Organizację Narodów Zjednoczonych, Emerald Insight, African Association Business Schools oraz wielu projektów funduszy strukturalnych UE. W 2013 roku otrzymała międzynarodową nagrodę Emerald Literati Network Awards for Excellence. W latach 2016, 2018 oraz 2020 to między innymi jej dorobek naukowy stanowił podstawę nominacji Politechniki Gdańskiej do prestiżowej nagrody Elsevier, w obszarze Research Impact Leaders Award. Pełni funkcję stałego recenzenta w 35 czasopismach wydawanych przez Oxford University Press, Elsevier, SpringerNature, Wiley, Taylor&Francis. Prowadzi aktywną współpracę z 12 ośrodkami zagranicznymi, m.in. Stockholm Business School, University of Oviedo, Hamdard University, Qatar University, Georgetown Institute for Women, Western Norway Research Institute, Autonomous University of Madrid.

Pełni funkcję recenzenta dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta, jak również w programach funduszy Unii Europejskiej, m.in. programach COST. Ekspert Komisji Ewaluacji Nauki przy ewaluacji działalności naukowej jednostek w latach 2017-2021. Współredaguje dwa czasopisma wydawane przed Elsevier.

Na co dzień pracuje w Katedrze Ekonomii, kierowanej przez prof. dr hab. Nelly Daszkiewicz. Z jej profilem naukowym można się zapoznać na portalu Most Wiedzy (https://mostwiedzy.pl/pl/ewa-lechman,17693-1)

 

577 wyświetleń